Metodički ogledi 17 (1/2003)

Siječanj 10, 2003

SADRŽAJ CONTENTS FILOZOFIJA ČOVJEKA Sudbina nadčovjeka kao vječni povratak sebi (str. 9-37) The Fate of Overman as an Eternal Return