članstvo u HFD-u

Prema Statutu HFD-a, članom Društva može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i stranac: a) koji je diplomirao filozofiju, b) koji se bavi znanstvenim ili stručnim filozofskim radom.

O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor HFD-a. Primanje u HFD vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata, u kojem su sadržani potrebni podaci i dokumentacija.

Pristupnica za članstvo u HFD-u može se preuzeti ovdje, a ispunjenu i potpisanu pristupnicu treba poslati na adresu:

HRVATSKO FILOZOFSKO DRUŠTVO
(Upravni odbor)
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Godišnja članarina HFD-a iznosi 20 €, a u nju je uključena i pretplata na časopis Filozofska istraživanja (četiri broja godišnje).