nastava filozofije, logike i etike

NATJECANJE IZ FILOZOFIJE

2022.

Tema natjecanja:

Emocije

Natjecanje iz filozofije 2022. – informacije i pravila

Natjecanje iz filozofije 2022. – literatura i opis teme

 

Školska razina natjecanja

Aristotel, Nikomahova etika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992., str. 80–82.

Aristotel, Retorika, Naprijed, Zagreb 1989., str. 81–83, 107–110.

Lucije Anej Seneka, Rasprava o gnevu, Rad, Beograd 1963., knjiga I, str. 5–18.

 

Međužupanijska razina natjecanja

David Hume, Rasprava o ljudskoj prirodi, Veselin Masleša, Sarajevo 1983., »O strastima«, 353–357.

David Hume, Rasprava o ljudskoj prirodi, u: Vanda Božičević (ur.), Filozofija britanskog empirizma, Školska knjiga, Zagreb 1996., str. 425–443.

Jean-Jacques Rousseau [Žan-Žak Ruso], Emil ili o vaspitanju, Estetika, Valjevo – Beograd 1989., str. 232–236, 242–249, 262.

Immanuel Kant, Osnivanje metafizike ćudoređa, Feniks, Zagreb 2003., str. 14–19.

 

Državna razina natjecanja

Friedrich Nietzsche, Uz genealogiju morala, AGM, Zagreb 2004., str. 34–45.

Jean-Paul Sartre, »Skica za teoriju emocija«, u: Jean-Paul Sartre [Žan-Pol Sartr], Filozofski spisi, Nolit, Beograd 1981., str. 5–13, 25–44.

William James, »Što je emocija?« [prijevod originala: William James, »What is an Emotion?«, Mind, god. 9, br. 34, travanj 1884., str. 188–205, ovdje str. 188–190].

Martha C. Nussbaum, »Suosjećanje – temeljna socijalna emocija«, Treći program Hrvatskog radija, br. 57, 2000., str. 215–225.

Martha C. Nussbaum, Izdizanje misli. Inteligencija emocija, Sandorf – Mizantrop, Zagreb 2019., izvadci iz više poglavlja (o emociji gađenja).