nastava filozofije, logike i etike

NATJECANJE IZ FILOZOFIJE

2023.

 

Tema natjecanja:

Estetika

 

Natjecanje iz filozofije 2023. – opis teme, informacije i pravila

 

Školska razina natjecanja

Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb 2009., str. 379–381.

Aristotel, O pjesničkom umijeću, Školska knjiga, Zagreb 2005., str. 7–10, 14–19.

Pseudo-Longin, O uzvišenom, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1980., str. 14–16, 21–23.

Platon, »Ion«, u: Platon, Ion, Lahet, Meneksen, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1998., str. 29–37.

David Hume, »O mjerilu ukusa«, u: Vanda Božičević, Filozofija britanskog empirizma, Školska knjiga, Zagreb 1996., str. 465–472.

 

Međužupanijska razina natjecanja

Immanuel Kant, Kritika rasudne snage, Kultura, Zagreb 1957., str. 41–49.

Arthur Schopenhauer, O estetici, učenosti i knjigama, CID Nova, Zagreb 2020., str. 5–15.

Friedrich Nietzsche, Volja za moć, Mladost, Zagreb 1988., str. 378–391.

Pavao Vuk-Pavlović, Djelovnost umjetnosti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2008., str. 301–307.

 

Državna razina natjecanja

Hans-Georg Gadamer, »Umjetnost i oponašanje«, u: Hans-Georg Gadamer, Ogledi o filozofiji umjetnosti, AGM, Zagreb 2003., str. 85–102.

Rüdiger Bubner, »Estetiziranje životnog svijeta«, u: Rüdiger Bubner, Estetsko iskustvo, Matica hrvatska, Zagreb 1997., str. 161–176.

Arthur C. Danto, Preobražaj svakidašnjeg: filozofija umjetnosti, KruZak, Zagreb 1997., str. 128–137.

Edgar Morin, »Estetika i kultura«, u: Edgar Morin, O estetici, TIM press, Zagreb 2017., str. 91–107.