Filozofska istraživanja

ISSN:0351-4706
e-ISSN: 1848-2309
CODEN: FIISE7

Impressum
Programski uvodnik
Upute za autore
Upute za reference
Obrazac za pisanje članka
Upute recenzentima
Dokument o izdavačkoj etici

 

 

Kontakt:
Filozofska istraživanja
Hrvatsko filozofsko društvo
Ivana Lučića 3
HR – 10 000 Zagreb
e-adresa: filozofska.istrazivanja@hrfd.hr

Filozofska istraživanja znanstveni je časopis Hrvatskog filozofskog društva, sa sjedištem u Zagrebu u Republici Hrvatskoj. Pokrenut 1980. godine, s vremenom je postao najvažniji časopis za filozofiju u Republici Hrvatskoj i jedan od relevantnijih na području Jugoistočne Europe. Svoj je uspjeh postigao angažiranim promicanjem otvorenosti prema novim idejama, pristupima i metodologijama, odnosno prema različitim orijentacijama, školama i strujama, kao i prema marginaliziranim ili neopravdano zapostavljenim temama. Njegujući kriterije zdravog i društveno funkcionalnog znanstvenog dijaloga, postao je konstitutivnim čimbenikom u razvoju regionalne filozofijske kulture.

Časopis od 1980. redovito izlazi u četiri sveska godišnje, a objavljuje isključivo izvorna znanstvena istraživanja, prethodna priopćenja i pregledne radove iz svih filozofskih i filozofiji srodnih disciplina, uključujući interdisciplinarna i transdisciplinarna istraživanja s relevantnim filozofskim udjelom, te kritičke prikaze (recenzije) novobjavljenih (izvornih ili prevedenih) monografija, sabranih djela, zbornika, enciklopedija, rječnika i drugih tipova djela relevatnih za područje. Također, u drugom i četvrtom svesku svakog godišta pod kategorijom „Filozofski život“ objavljuju se izvještaji sa znanstvenih i popularno-znanstvenih događaja od filozofskog ili šireg znanstveno-društvenog značaja, poput tribina, konferencija i festivala, a u četvrtom svesku godišta izlazi bibliografija izdanog godišta.

Radovi se objavljuju na hrvatskom jeziku. Izuzev kritičkih prikaza (recenzija) i izvještaja, svaki znanstveni tekst prolazi tzv. „dvostruko slijepi“ (double-blind peer review) postupak anonimnog recenziranja, te stječe uvjete objave u slučaju dvije bezuvjetno pozitivne recenzije.

Prilozi objavljeni u Filozofskim istraživanjima referiraju se u:

– WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION / ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX
– SCOPUS
– SCIMAGO JOURNAL RANKS
– CLARIVATE JOURNAL CITATION REPORTS
– ERIH Plus
– THE PHILOSOPHER’S INDEX
– PHILOSOPHY RESEARCH INDEX
– CLARIVATE JOURNAL CITATION REPORTS
– DOAJ
– CEEOL
– RILM
– HRČAK

Radovi ili dijelovi radova objavljenih u Filozofskim istraživanjima besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Ova odredba u skladu je s CC BY-NC 4.0 licencom (Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International licence) dostupnom na sljedećoj stranici: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

Pretplatu na tiskani oblik časopisa u iznosu od 120 kn godišnje (za pojedince), odnosno 160 kn (za institucije) moguće je ostvariti putem Hrvatskog filozofskog društva, kontaktiranjem na navedenu adresu ili slanjem elektroničke pošte na filozofska.istrazivanja@hrfd.hr.