kontakt

Hrvatsko filozofsko društvo

Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3
HR–10000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 6111 808
fax: +385 (0)1 6117 012
e-mail: hrfd@hrfd.hr

Žiro-račun IBAN: HR4423600001101509268; Zagrebačka banka
Matični broj: 3251594