Filozofska istraživanja 127-128 (3-4/2012)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT /CONTENU

PITANJE O ISTINI U SUVREMENOJ FILOZOFIJI I ZNANOSTI

Uz temu (str. 401-402)
Lino Veljak

Istina u znanosti (str. 403-410)
Heda Festini

Epistemička i instrumentalna racionalnost (str. 411-426)
Ljudevit Hanžek

Znanstveno-tehnološki razvoj i problem istine (str. 427-442)
Mirko Jakić, Franjo Sokolić, Dragan Poljak

S onu stranu dogmatizma i relativizma (str. 443-452)
Lino Veljak

Smisao istine (str. 453-470)
Fahrudin Novalić

»Veritas filia temporis« (str. 471-486)
Fulvio Šuran

Zimmermann o spoznaji istine (str. 487-500)
Mihaela Lovrić

Filozofsko-teološki aspekti poimanja istine (str. 501-514)
Hrvoje Lasić

Istina i njezini suputnici u interpretiranju i vrednovanju socijalnih fenomena (str. 515-520)
Enis Zebić

STUDIJE

Analogija bića ili tamni nagovještaj (str. 521-538)
Boris Gunjević

»Okulocentrizam« ili privilegiranje vida u zapadnoj kulturi (str. 539-556)
Katarina Rukavina

Keynesov animal spirit (str. 557-568)
Aneli Dragojević Mijatović

Filozofija za djecu i mlade i integrativna bioetika (str. 587-604)
Marina Katinić

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 605-622)

Franciscus Patritius / Frane Petrić: Zoroaster et eius CCCXX Oracula chaldaica / Zoroaster i njegovih tristo i dvadeset Kaldejskih proroštava
Marko Tokić

Zoran Kravar: Kad je svijet bio mlad
Slaven Lendić

Ivo Paić: Imati Hrvatsku
Lino Veljak

Zygmunt Bauman: Tekuća modernost
Snježan Hasnaš

Zdravko Kučinar: Srpsko filozofsko društvo
Marinko Lolić

Ksenija Atanasijević: Etika hrabrosti
Gordana Bosanac

FILOZOFSKI ŽIVOT (str. 623-646)

BIBLIOGRAFIJA 2012. (str. 647-655)