Filozofska istraživanja 129 (1/2013)

naslovnicaSADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

FILOZOFIJA I UMJETNOST (I)

Filozofija i umjetnost. Uz temu (str. 3-4)
Ankica Čakardić

Događaj i razlika. Performativno-konceptualni obrat suvremene umjetnosti (str. 5-20)
Event and Difference. Performative-Conceptual Turn in Contemporary Art
Žarko Paić

“Živa” i “mrtva” metafora (str. 21-36)
La méthaphore « vive » et la méthaphore « morte »
Jadranka Brnčić

Metaforičko mišljenje (str. 37-45)
Metaphorisches Denken
Gordana Škorić

Izvedba pisanja kao heterotopija (str. 47-59)
Performance Writing as Heterotopia
Barbara Dolenc

Dis/funkcionalnost pred/govora: granice i mogućnosti (str. 61-68)
Dis/functionality of Pre/face: Boundaries and Possibilities
Marija Selak

Kantov pojam genija i smisao umjetnosti (str. 69-81)
Kant’s Concept of Genius and the Meaning of Art
Vedran Rutnik

Buberova filozofija dijaloga i umjetnost kao susret (str. 83-95)
Bubers Philosophie des Dialogs und die Kunst als Zusammenkunft
Ivan Dodlek

Badiouov subjekt umjetnosti. Povratak umjetnosti ili još jedna utopija u postmodernoj misli (str. 97-104)
Davorin Ćuti, Vilim Plužarić

STUDIJE

Positionierung der „Religionsphilosophie“ in der kroatischen Neuscholastik des 20. Jahrhunderts (str. 105-122)
Josip Oslić

Razvoj ontološkog dokaza za Božju egzistenciju i Tillichovo poimanje ontološkog tipa filozofije religije (str. 123-137)
Development of the Ontological Proof of God’s Existence and Tillich’s Conception of the Ontological Type of Philosophy of Religion
Dubravko Arbanas

Patisambhidāmagga kao rano egzegetsko djelo theravādskog buddhizma (str. 139-150)
Patisambhidāmagga as an Early Exegetical Work of Theravāda Buddhism
Goran Kardaš

Nietzsche i liberalizam (str. 151-165)
Nietzsche and Liberalism
Vesna Stanković Pejnović

Prava za životinje. K normativnom reguliranju suživota ljudi i životinja na pozadini paralelne primjene dvaju interpretativnih pristupa (str. 167-182)
Rechte für Tiere. Zur normativen Regulierung des Zusammenlebens von Menschen und Tieren am Hintergrund einer parallelen Anwendung zweier Ansätze
Dragan Jakovljević

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 183-197)
Matej Sušnik, Mladen Labus, Višnja Grabovac, Predrag Finci, Sandra Radenović