Filozofska istraživanja 130 (2/2013)

FI 130SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

FILOZOFIJA I UMJETNOST (I)

Od percepcije do uronjenosti (str. 203-214)
Predrag Terzić

Picassov »pogled« (str. 215-228)
Katarina Rukavina

Iskušenje ironije (str. 229-242)
Nevena Jevtić

Umjetnost u cyber okruženju (str. 243-256)
Dragan Ćalović

Esej: razmišljanje u fragmentima (str. 257-266)
Ivana Keser Battista

Estetska teorija spoznaje, tekstualni aktivizam i fenomenografija u djelu Kasima Prohića (str. 267-282)
Zlatan Delić

STUDIJE

Lacanovo mišljenje subjekta (str. 283-298)
Martina Žeželj

Suočenje zdravoga razuma i kritičkoga uma po Göttingenskoj recenziji Kritike čistoga uma (str. 299-316)
Ljudevit Fran Ježić

Povijesna predaja grčke filozofije u islamskom svijetu (str. 317-330)
Nada Bulić

Teorija selekcije Georga Simmela (str. 331-342)
Marko Škorić

IN MEMORIAM

Ronald Dworkin (1931.–2013.) (str. 343-350)
Pavo Barišić

Goran Švob (1947.–2013.) (str. 351-352)
Davor Lauc

RECENZIJE I PRIKAZI

Charles Taylor: Izvori sebstva (str. 353-354)
Željko Senković

Josef Pieper: Pohvala dokolici (str. 355-356)
Petar Jakopec

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher: O religiji (str. 357-358)
Demian Papo

Thomas Nagel: Mind and Cosmos (str. 359-362)
Nino Kadić

FILOZOFSKI ŽIVOT (str. 363)