Filozofska istraživanja 131 (3/2013)

SADRŽAJ
CONTENTS

IDEJA SVEUČILIŠTA

Uz temu (str. 391-394)
Mislav Ježić

Univerzitet i uživanje (str. 395-410)
Zoran Dimić

Humanističke znanosti između neoliberalne globalizacije i kritike eurocentrizma (str. 411-424)
Alen Tafra

Industrijalizacija sveučilišta i dehumanizacija (str. 425-432)
Tonći Kokić

Sveučilište kao tvrđava (str. 433-440)
Damir Kukić

Mogućnost kritike Bolonjskog sustava obrazovanja u Bosni i Hercegovini iz perspektive održivoga razvoja (str. 441-458)
Zlatan Delić, Hariz Šarić

Hobbesova kritika sveučilišta (str. 459-472)
Ivana Knežić

Mjesto Immanuela Kanta u mišljenju ideje univerziteta (str. 473-492)
Igor Eterović

Franjo Marković: Sveučilište kao duhovna lađa naroda (str. 493-508)
Ivan Peklić

Sveučilište i kultura (str. 509-522)
Vani Roščić

Logika na Katoličkom sveučilištu u Lublinu (str. 523-536)
Ivan Zelić

Deklaracija o ulozi sveučilišta (str. 537-538)

STUDIJE

Granice eidetske vladavine (str. 339-550)
Janko M. Lozar

Energijsko i simboličko u koncepciji prostora Pavla Florenskoga (str. 551-566)
Sanja Veršić

Razredi modela vremenske logike (str. 567-586)
Lovre Grisogono

RECENZIJE I PRIKAZI

Pavao Vuk-Pavlović: Povijesnofilozofski tekstovi (str. 587-590)
Vesna Batovanja

Slavoj Žižek: Živjeti na kraju vremena (str. 591-592)
Fahrudin Novalić

Lev Kreft: Levi horog: filozofija športa v osmih esejih (str. 593-594)
Ozren Biti

James W. Heisig: Nothingness and Desire: An East-West Philosophical Antiphony (str. 595)
Nevad Kahteran