Filozofska istraživanja 162 (2/2021)

FI 162 2-2021 KORICE 01 - MALO -

Sadržaj (str.225-226)
Contents (str.226-226)
Contenu (str.226-226)
Inhalt (str.226-226)
Ostalo
Uz temu: Multikulturalizam Mediterana (str.227-228)
Mislav Kukoč, Anita Lunić
Uvodnik
Mediteranizam – kulturni imaginarij Sredozemlja (str.229-245)
Mediterranismus – kulturelle Imaginationen des Mittelmeeres (str.245-245)
Tomislav Zelić
Izvorni znanstveni članak
Povijesni slojevi teksta Bhagavadgīte – predaja teksta, proširenja i preoblike pouke. Što je zajedničko Bhagavadgīti i katedrali sv. Duje? (str.247-272)
Historical Layers of Bhagavadgītā – the Transmission of the Text, Its Expansion and Reinterpretations. What Do Bhagavadgītā and the Cathedral of Saint Dominus Have in Common? (str.272-272)
Mislav Ježić
Izvorni znanstveni članak
Prisjećanje na Protagoru (str.273-277)
Remembering Protagora (str.277-277)
Daniel Bučan
Prethodno priopćenje
Sokrat i Epiktet vs. prva i druga generacija sofista (str.279-291)
Socrates and Epictetus vs. the First and the Second Generation of Sophists (str.291-291)
Tamara Plećaš
Izvorni znanstveni članak
Antropomorfizam danas – sudbina Protagorina impulsa (str.293-308)
Anthropomorphism Today – the Destiny of Protagoras’ Impulse (str.308-308)
Josip Guć
Izvorni znanstveni članak
Gravitacija u Boškovića (str.309-328)
Boscovich’s Gravitation (str.328-328)
Zlatko Juras
Prethodno priopćenje
Od Hegela prema antičkom žanru gnoma – dijalektika u Sofoklovoj tragediji Kralj Edip (str.329-355)
From Hegel to the Ancient Genre of Gnome – Dialectical Method in Sophocle’s Tragedy Oedipus Rex (str.355-355)
Vladimir Rismondo
Izvorni znanstveni članak
Mare nostrum i čvrsto tlo fenomenologije (str.357-372)
Mare nostrum and the Firm Ground of Phenomenology (str.372-372)
Ugo Vlaisavljević
Izvorni znanstveni članak
Teleologija i evolucija – Aristotel i Hans Jonas u kontekstu ekološke etike (str.373-388)
Teleology and Evolution – Aristotle and Hans Jonas in the Context of Environmental Ethics (str.388-388)
Saša Marinović
Pregledni rad
Smrt multikulturalizma i život Mediterana (str.389-402)
The Death of Multiculturalism and the Life of the Mediterranean (str.402-402)
Marita Brčić Kuljiš
Pregledni rad
Mediteranski korijeni hodočašća (str.403-414)
The Mediterranean Roots of Pilgrimages (str.414-414)
Zrinka Podhraški Čizmek
Pregledni rad
Toma Akvinski o odnosu dobra i zla u stvorenome svijetu (str.415-431)
Thomas Aquinas on the Relation Between Good and Evil in the Created World (str.431-431)
Maja Herman Duvel, Anto Gavrić
Pregledni rad
Objektno orijentirana ontologija igre (str.433-447)
Object-Oriented Ontology of Play (str.447-447)
Matija Vigato
Prethodno priopćenje
Goran Kardaš: Realizam i antirealizam u indijskoj filozofiji. Prijevod s komentarom djela Vigrahavyāvartanī (»Koji otklanja prepirke«) Nāgārjune (str.449-450)
Ivan Andrijanić
Recenzija, Prikaz slučaja
Goran Đurđević, Suzana Marjanić (ur.): Ekofeminizam. Između ženskih i zelenih studija (str.451-452)
Sanja Đurin
Recenzija, Prikaz slučaja
Ivan Macut: Hrvatska filozofija od sloma Nezavisne Države Hrvatske 1945. do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1991. godine (str.452-455)
Lino Veljak
Recenzija, Prikaz slučaja
Hannah Arendt: Eichmann u Jeruzalemu. Izvještaj o banalnosti zla (str.455-458)
Jan Defrančeski
Recenzija, Prikaz slučaja
Filozofski život (str.459-469)
Josip Periša, Jan Defrančeski, Filip Škifić, Laura Računica, Nela Vranješ, Martin Mrčela, Hrvoje Perica
Vijest