Metodički ogledi 53 (1/2021)

MO 53 - naslovnica

Sadržaj Hrčak
Sadržaj (str.3-4) hrvatski
Ostalo
Contents (str.5-6) engleski
Ostalo
Riječ urednika (str.7-7) hrvatski
Ivana Zagorac
Uvodnik
Roditeljstvo u vrijeme pandemije COVID-19: Perspektiva roditelja djece rane i predškolske dobi (str.11-38) hrvatski
Parenthood in the time of a pandemic COVID-19: A perspective of the parents of early and preschool age children (str.11-38)
Adrijana Višnjić-Jevtić, Ivana Visković
Izvorni znanstveni članak
Stavovi roditelja osnovnoškolskih učenika grada Zagreba o uporabi IKT u nastavi na daljinu tijekom pandemije bolesti COVID-19 (str.39-62) hrvatski
Attitudes of parents of primary school students of the City of Zagreb on the use of ICT in distance learning during the COVID-19 pandemic (str.39-62)
Iva Ivanković, Ivan Igić
Prethodno priopćenje
Primjena IKT-a u procesu učenja, poučavanja i vrednovanja u srednjim strukovnim školama: Kvalitativna analiza (str.63-88) hrvatski
Application of ICT in the process of learning, teaching and evaluation in upper secondary vocational schools: Qualitative analysis (str.63-88)
Silvia Rogošić, Branislava Baranović, Josip Šabić
Izvorni znanstveni članak
Definiranje i uporaba nazivlja za e-izvedbu nastave (str.89-114) hrvatski
Defining and using terms for e-teaching modalities (str.89-114)
Jadranka Nemeth-Jajić, Tonća Jukić
Pregledni rad
Learning strategies in primary school-age students: The contribution of personality traits and goal orientations (str.115-140) engleski
Strategije učenja u osnovnoškolskoj dobi: Doprinos osobina ličnosti i ciljnih orijentacija učenika (str.115-149)
Katija Kalebić Jakupčević, Zrinka Vučković, Ina Reić Ercegovac
Izvorni znanstveni članak
Psihološka otpornost i kvaliteta života: Razlike između učenika osnovne škole i učenika glazbene škole (str.141-166) hrvatski
Psychological resilience and quality of life: Differences between primary school and music school students (str.141-166)
Renata Miljević-Riđički, Davor Brđanović
Izvorni znanstveni članak
Nastava iz prirodoslovnog područja za slijepu djecu i djecu s oštećenjima vida (str.167-190)
Science education for blind and visually impaired children (str.167-190) engleski
Janja Plazar, Cécil J. W. Meulenberg, Aksinja Kermauner
Pregledni rad
Stavovi nastavnika geografije o radu s učenicima s teškoćama u razvoju (str.191-216) hrvatski
Geography’s teachers attitudes towards working with pupils with developmental difficulties (str.191-216)
Dominko Svilan, Ana Pejdo, Jadranka Brkić-Vejmelka
Prethodno priopćenje
Stavovi srednjoškolskih nastavnika matematike o ispitima Državne mature iz matematike (str.217-242)
Upper-secondary teachers’ perceptions of the Matura exam in mathematics (str.217-242) engleski
Amanda Glavaš, Ljerka Jukić Matić, Sara Prša
Prethodno priopćenje
Analiza primjene nastavnih strategija u visokoškolskoj nastavi umjetničkog područja (str.243-269) hrvatski
Analysis of the use of teaching strategies in higher education in Arts (str.243-269)
Antoaneta Radočaj-Jerković, Tihana Škojo
Izvorni znanstveni članak
Didaktičke smjernice za implementaciju kurikuluma međupredmetne teme »Održivi razvoj« u predmetne kurikulume (str.271-292) hrvatski
Didactic guidelines for implementation of the cross-curricular topic “Sustainable Development” in curricula (str.271-292)
Gabrijela Marin
Pregledni rad
Tomislav Krznar i sur.: Podići jedra. Prilozi raspravi o ulozi filozofije u obrazovanju odgojiteljica i odgojitelja (str.295-296) hrvatski
Tomislav Krznar et al.: Raise the sails. Contributions to the discussion of the role of philosophy in the education of educators (str.295-296)
Jelena Vignjević
Recenzija, Prikaz slučaja
Sabina Vidulin, Marlena Plavšić, Valnea Žauhar: Spoznajno-emocionalno slušanje glazbe u školi (str.297-299) hrvatski
Sabina Vidulin, Marlena Plavšić, Valnea Žauhar: Cognitive-emotional music listening in school (str.297-299)
Lada Duraković
Recenzija, Prikaz slučaja
Kirsti Lonka: Phenomenal learning from Finland (str.299-303)
Kirsti Lonka: Fenomenalno učenje iz Finske (str.303) hrvatski
Karlo Karija
Recenzija, Prikaz slučaja