24. Dani Frane Petrića

Rujan 16, 2015

Dvadeset i četvrta po redu međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija Dani Frane Petrića održat će se od 20. do 26. rujna 2015.

Nacrt predmetnog kurikula logike

Ožujak 17, 2014

Poštovane kolegice, poštovani kolege, na temelju dosadašnje rasprave vođene o nacrtu predmetnog kurikula logike profesor Krešimir Garacin formulirao je dorađeni

Godišnja skupština HFD-a

Ožujak 16, 2014

Godišnja skupština Hrvatskog filozofskog društva održava se u petak, 27. studenoga 2009., s početkom u 17.30 sati, u prostoru Društva