Synthesis philosophica

ISSN: 0352-7875
e-ISSN: 1848-2317
UDK: 1
CODEN: SYPHE 5

Impressum
Programski uvodnik (en / njem / fr)
Upute autorima

Synthesis philosophica objavljuje članke iz svih filozofskih i filozofiji srodnih disciplina u okviru tematskih i prigodnih kao i stalnih rubrika (studije, prikazi i recenzije …). Tekstovi se objavljuju na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Časopis izlazi dva puta godišnje. Svaki članak prolazi recenzentski postupak gdje recenzenti nemaju podatak o autoru teksta.

Članci objavljeni u Synthesis philosophica referiraju se u CURRENT CONTENTS / ARTS & HUMANITIES, WEB OF SCIENCE / ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX, ERIH, SCOPUS, THE PHILOSOPHER’S INDEX, REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA PHILOSOPHIE, CSA SOCIOLOGICAL ABSTRACTS, CSA SOCIAL SERVICES ABSTRACTS,
CSA WORLDWIDE POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS, CSA LINGUISTICS & LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS, ULRICHSWEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY, DOAJ i HRČAK.

Prva godina izlaženja: 1986

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Filozofija;

Prava korištenja: Puni tekstovi radova objavljenih u Synthesis philosophica besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Pretplatu na tiskani oblik časopisa u iznosu od 120 kn godišnje moguće je ostvariti putem Hrvatskog filozofskog društva.

Kontakt:

Synthesis philosophica
Hrvatsko filozofsko društvo
Ivana Lučića 3
HR-10000 Zagreb
e-mail: synthesis.philosophica@hrfd.hr