Metodički ogledi 24 (2/2006)

SADRŽAJ
CONTENTS

Riječ urednika
Milan Polić

STUDIJE

Ideološka uporaba životinja u udžbenicima (str. 9-41)
The Ideological Use Of Animals In Schoolbooks
Rajka Polić

Aristotelov odgoj za vrline (str. 43-61)
Aristotle’s Education for Virtues
Željko Senković

“Problemski” pristup u tumačenju ličnosti (str. 63-74)
The “Problem” Approach to Understanding Individuality
Joško Sindik

NASTAVA I METODIČKI PRIJEDLOZI

Uporaba umreženih računala u prevladavanju prostorno-vremenskih ograničenja u suvremenom obrazovanju (str. 77-94)
The Use of Networked Computers in Overcoming the Spatial-Temporal Limitations in Contemporary Education
Milan Polić

Kako poboljšati razumijevanje, dogovaranje i suradnju djece s teškoćama u učenju? (str. 95-118)
How to Improve the Understanding, Agreeing and Collaboration of Children with Learning Disabilities?
Ivana Kljaić

Turistički pomladak u osnovnoj školi (str. 119-126)
Tourist Generations in Primary Schools
Magda Bogataj

IN MEMORIAM

Spomen o životu hrvatskog mislitelja. Povodom 30 godina smrti Pavla Vuk-Pavlovića (str. 129-130)
In memoriam Pavao Vuk-Pavlovic
Ivana Zagorac