Filozofska istraživanja 150 (2/2018)

Fi150

Sadržaj (str.231-231) hrvatskipdf 268 KB
Ostalo
Contents (str.232-232) engleskipdf 225 KB
Contenu (str.232-232) francuskipdf 225 KB
Inhalt (str.232-232) njemačkipdf 225 KB
Ostalo
Uz temu: Budućnost hrvatske filozofije (str.233-234) hrvatskipdf 252 KB
Marko Kos
Uvodnik
Marijan Petras: filozof odgoja, filozof kulture i filozof tehnike (str.235-246) hrvatskipdf 357 KB
Marijan Petras: Philosopher of Education, Philosopher of Culture, and Philosopher of Technology (str.235-246) engleskipdf 357 KB
Demian Papo, Hrvoje Potlimbrzović
Izvorni znanstveni članak
Bit vremena i zadaća mišljenja u filozofiranju Vanje Sutlića (str.247-258) hrvatskipdf 395 KB
The Essence of our Time and the Task of Thinking in Vanja Sutlić’s Philosophy (str.247-258) engleskipdf 395 KB
Denis Novko
Pregledni rad
Pojam duhovne znanosti u Ciprinim Metamorfozama metafizike (str.259-271) hrvatskipdf 374 KB
Der Begriff der Geisteswissenschaft in Cipra’s Metamorphosen der Metaphysik(str.259-271) njemačkipdf 374 KB
Kristijan Gradečak
Izvorni znanstveni članak
Promišljanja o mudroslovlju i filozofiji u Hrvatskoj (str.273-292) hrvatskipdf 455 KB
Reflections on The Science of Wisdom and Philosophy in Croatia (str.273-292) engleskipdf 455 KB
Bernard Špoljarić
Izvorni znanstveni članak
Budućnost filozofije psihe u Hrvatskoj (str.293-314) hrvatskipdf 515 KB
The Future of the Philosophy of Psyche in Croatia (str.293-314) engleskipdf 515 KB
Luka Janeš
Izvorni znanstveni članak
Treba li se kritika bojati svojih rezultata? (str.315-324) hrvatskipdf 330 KB
Should the Critique Be Afraid of Its Results? (str.315-324) engleskipdf 330 KB
Josip Guć
Izvorni znanstveni članak
U kakvom svijetu želimo živjeti? Društvena reprodukcija kao goruće pitanje ljudskog opstanka (str.325-338) hrvatskipdf 363 KB
What Kind of World Do We Want to Live In? Soci(et)al Reproduction as the Essential Question of Human Survival (str.325-338) engleskipdf 363 KB
Luka Matić
Prethodno priopćenje
Utilitarizam: moralni kriterij i/ili procedura odlučivanja? (str.339-359) hrvatskipdf 404 KB
Utilitarianism: Moral Standard And/Or “Decision Procedure”? (str.339-359) engleskipdf 404 KB
Nenad Cekić
Izvorni znanstveni članak
Afirmacija ljudskog simboličkim oblicima. Cassirer o jeziku i znanosti (str.361-375) hrvatskipdf 385 KB
The Affirmation of Humane by Symbolic Forms. Cassirer on Language and Science(str.361-375) engleskipdf 385 KB
Hasnija Ilazi
Pregledni rad
Kolektivna intencionalnost kao mehanizam (str.377-389) hrvatskipdf 352 KB
Thinking about Collective Intentionality as a Mechanism (str.377-389) engleskipdf 352 KB
Matija Lukač
Pregledni rad
Politička filozofija Roberta Nozicka: kontroverzni libertarijanizam (str.391-406) hrvatskipdf 403 KB
Robert Nozick’s Political Philosophy: Controversial Libertarianism (str.391-406) engleskipdf 403 KB
Petar Šturanović
Pregledni rad
In memoriam: Vladimir Premec (Gola, 1939. – Sarajevo, 2018.) (str.407-408) hrvatskipdf 253 KB
Predrag Finci
In memoriam, Nekrolog
Ljudevit Fran Ježić: Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava (str.409-415) hrvatskipdf 373 KB
Vanja Borš
Recenzija, Prikaz
Davor Balić: Etički nauk Marka Marulića (str.415-418) hrvatskipdf 299 KB
Željka Metesi Deronjić
Recenzija, Prikaz
Žan-Lik Nansi [Jean-Luc Nancy]: Nacistički mit / Dekonstrukcija hrišćanstva (str.418-420) hrvatskipdf 289 KB
Bernard Harbaš
Recenzija, Prikaz
engleskipdf 317 KB
Eric Margolis, Stephen Laurence (ur.): The Conceptual Mind. New Directions in The Study of Concepts (str.420-425) hrvatskipdf 317 KB
Ana Čelik
Recenzija, Prikaz
Filozofski život (str.427-451) hrvatskipdf 543 KB
Luka Janeš, Bernard Špoljarić, Klara Barišić, Damir Sekulić, Denis Novko, Luka Perušić, Marko Delić, Nikolina Koprivnjak, Laura Šebalj, Roni Rengel
Vijest