Metodički ogledi 47 1/2018

MO47 naslovna

SADRŽAJ HRČAK
SADRŽAJ (str. 3-3) hrvatski
Ostalo
CONTENTS (str. 4-4) engleski
Ostalo
Riječ urednika (str. 5-5) hrvatski
Ivana Zagorac
Uvodnik
Uvodnik “Suvremeno obrazovanje i ekonomski izazovi” (str. 9-10) hrvatski
Tomislav Krznar
Uvodnik
Distorzija vrijednosti: ekonomija i etički redukcionizam (str. 11-26)
The distortion of value: The economy and ethical reductionism (str. 11-26) engleski
Michael George
Prethodno priopćenje
Socio-ekonomski status i socijalni kapital kao čimbenici obrazovnog uspjeha na visokoškolskoj razini: primjer studenata odgojiteljskog studija (str. 27-46) hrvatski
Socio-economic status and social capital as factors of educational achievements at the higher education level: Example of prospective pre-school teachers (str. 27-46)
Silvia Rogošić
Izvorni znanstveni članak
Propitivanje metodologija istraživanja u umjetničkom području u svjetlu odnosa umjetnika kao pojedinca i društva (str. 47-62) hrvatski
A reflection on research methods in the arts in view of the relationship between the artist and society (str. 47-62)
Marijana Županić Benić, Antonija Balić-Šimrak
Izvorni znanstveni članak
Dječje glazbeno stvaralaštvo: stvaralački i autotelični aspekt (str. 63-83) hrvatski
Child music production: A creative and autotelic aspect   (str. 63-83)
Blaženka Bačlija Sušić
Pregledni rad
Pedagoško djelovanje Dragojle Jarnević u kontekstu idejnoga svijeta Dnevnika   (str. 87-117) hrvatski
Pedagogic activity of Dragojla Jarnević in the context of conceptual domain of her Diary (str. 87-117)
Ivana Odža
Prethodno priopćenje
Bruno Ćurko, Kritičko mišljenje u nastavi filozofije, logike i etike (str. 121-124)
Bruno Ćurko, Critical thinking in teaching Philosophy, Logic, and Ethics (str. 121-124) engleski
Marjan Šimenc
Recenzija, Prikaz
Slobodan Sadžakov, Miloš Šumonja: Filozofija obrazovanja (str. 124-126) hrvatski
Ivana Zagorac
Recenzija, Prikaz