Filozofska istraživanja 126 (2/2012)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT /CONTENU

FILOZOFSKA GIBANJA NA JUGOISTOKU EUROPE

Uz temu
Pavo Barišić (str. 203.)

Gjuro Arnold o domoljublju (str. 205-210)
Ivana Skuhala Karasman

Marxovo nasljeđe i jugoistočna Europa (str. 211-218)
Slobodan Sadžakov

Milan Kangrga – misao i granice (str. 219-226)
Emil Kušan

Jezički revizionizam u suvremenoj metaetici (str. 227-242)
Nenad Cekić

Etika znanstvenog istraživanja i načelo opreznosti (str. 243-260)
Luka Tomašević, Ana Jeličić

STUDIJE

Problem razlikovanja ideja stvari od ideja nestvari kod Descartesa (str. 261-278)
Predrag Milidrag

Fenomenologija kao filozofija transcendencije (str. 279-296)
Dragan Prole

Čovjek kao šifra (Karlo Jaspers) i homo absconditus (Helmuth Plessner) – na tragu usporedbe (str. 297-312)
Ljilja Budimir

Lirski subjekt i filozofija povijesti (str. 313-326)
Vladimir Jelkić

Etička kritika u književnosti (str. 327-342)
Jasna Ćurković Nimac

Boškovićevo djelo u filozofiji prirode u razvoju moderne fizike čestica (str. 343-360)
Tomislav Petković, Tomislav Petković, ml.

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 361-376)

Josip Sanko Rabar: Filozofija i kršćanstvo
Zoran Vračan

Milan Kangrga: Spekulacija i filozofija
Ida Labus

Sonja Kalauz: Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma
Igor Eterović

Mihail Riklin: Komunizam kao religija
Slaven Lendić

Jacques Maritain: Anđeoski naučitelj
Ivana Skuhala Karasman

Stephen Mulhall: The Wounded Animal
Suzana Marjanić

FILOZOFSKI ŽIVOT (str. 377)