Nacrt predmetnog kurikula logike

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

na temelju dosadašnje rasprave vođene o nacrtu predmetnog kurikula logike profesor Krešimir Garacin formulirao je dorađeni nacrt kurikula.

Sve primjedbe i sugestije i dalje možete dostaviti na adresu: filozofska-istrazivanja@zg.t-com.hr.

Ovdje se nalazi dorađeni nacrt predmetnog kurikula filozofije.