Filozofska istraživanja 160 (4/2020)

FI 160. 4-2020

Sadržaj
Sadržaj – Contents – Inhalt – Contenu (str.657-658)
Ostalo
Filozofija pokretnih slika (II.) (str.659-663)
Krunoslav Lučić
Uvodnik
Film kao filozofija: slučaj Wittgenstein (str.665-684)
Film as Philosophy: The Wittgenstein Case (str.684-684)
Marko Kardum
Izvorni znanstveni članak
Fikcijske emocije i moralna dimenzija paradoksa fikcije u filmu (str.685-697)
Fictional Emotions and the Moral Dimension of the Paradox of Fiction in Cinema (str.697-697)
Mario Slugan
Prethodno priopćenje
Izazovi dokumentarnog filma u doba novih medija (str.699-711)
Challenges of Documentary in the Age of New Media (str.711-711)
Etami Borjan
Pregledni rad
Kralj bez tijela i njegova sjena. Prema političkoj teologiji filma (str.713-728)
The King without Body and His Shadow. Towards a Political Theology of Film (str.728-728)
Mario Vrbančić
Izvorni znanstveni članak
Kapitalna i kapilarna slika Haruna Farockija. Filmski gledatelj između proizvodnje i recepcije (str.729-743)
Capital and Capillary Image of Harun Farocki. Film Spectator between Production and Reception (str.743-743)
Boris Ružić
Izvorni znanstveni članak
Nakon simulakruma: Zapad u Zapadnom svijetu (str.745-768)
Beyond Simulacrum: West in Westworld (str.768-768)
Stevan Bradić
Prethodno priopćenje
Joker između estetizacije i politizacije resantimana (str.769-784)
Joker zwischen Ästhetisierung und Politisierung des Ressentiments (str.784-784)
Davor Lazić
Prethodno priopćenje
(Ne)premostivi jaz između bogatih i siromašnih, volja za životom i sloboda – Parazit i Joker (str.785-805)
(In)Surmountable Gap between Rich and Poor, Will to Live and Freedom – Parasite and Joker (str.805-805)
Goran Gavrić
Prethodno priopćenje
Mišljenje, htijenje, osjećanje i »dimenzije« vremena kod Martina Heideggera i Rudolfa Steinera (str.807-827)
Thinking, Willing, Feeling, and “Dimensions” of Time in Martin Heidegger and Rudolf Steiner (str.827-827)
Davor Katunarić
Pregledni rad
Pojam pažnje u Bergsonovoj i Husserlovoj filozofiji (str.829-839)
Concept of Attention in Bergson’s and Husserl’s Philosophy (str.839-839)
Mark Losoncz
Izvorni znanstveni članak
Hrvoje Jurić: Iskušenja humanizma (str.841-842)
Esko Muratović
Recenzija, Prikaz slučaja
Ivana Greguric: Kibernetička bića u doba znanstvenog humanizma. Prolegomena za kiborgoetiku (str.842-844)
Ivana Zagorac
Recenzija, Prikaz slučaja
Keith Ansell-Pearson: Bergson. Thinking Beyond the Human Condition (str.844-852)
Iris Tićac
Recenzija, Prikaz slučaja
Athena Athanasiou: Agonistic Mourning. Political Dissidence and the Women in Black (str.852-853)
Lino Veljak
Recenzija, Prikaz slučaja
Filozofski život (str.855-868)
Matija Vigato, Nikolina Koprivnjak, Jan Defrančeski, Jakov Erdeljac, Štefanija Kožić
Vijest
Bibliografija 2020. (str.869-877)
Denis Kos
Bibliografija