Filozofska istraživanja 121 (1/2011)

SADRŽAJ (str. 1)
CONTENTS / INHALT / CONTENU (str. 2)

DEMOKRACIJA NA PREKRETNICI – SLOBODA, JEDNAKOST, PRAVEDNOST

Uz temu (str. 3-4)
Pavo Barišić

Dewejevo poimanje demokracije kao oblika kulture (str. 5-6)
Larry A. Hickman

John Dewey, radikalni filozof (str. 7-9)
Philip Kitcher

Dewey kao Rortyjev filozofski i demokratski orijentir (str. 11-16)
Dewey as Rorty’s Philosophic and Democratic Anchor
Danko Plevnik

Budućnost demokracije. Emancipatorska imaginacija i stvarnost kapitalizma u spisima kasnog Johna Deweyja (str. 17-25)
The Future of Democracy. Emancipatory Imagination and Reality of Capitalism in John Dewey’s Later Works
Asim Mujkić

Javnost kao fantom i javnost u zamračenju. Kako je polemika Waltera Lippmanna i Johna Deweyja o demokraciji i medijima uvelike relevantna i nakon gotovo stotinu godina (str. 27-43)
Public as Phantom and Public in Eclipse. How is a Controversy between Walter Lippmann and John Dewey on Democracy and Media Still Relevant after almost Hundred Years
Enis Zebić

Aporije o značenju politike kod Arendt (str. 45-56)
Apories on the Meaning of Politics in Work of Hannah Arendt
Željko Senković

Jednakost bez slobode ili jednakost bez pravednosti? (str. 57-63)
Gleichheit ohne Freiheit oder Gleichheit ohne Gerechtigheit?
Lino Veljak

Rawlsova teorija pravednosti i pitanje istine (str. 65-83)
Rawls’ Theory of Justice and the Question of Truth
Nebojša Zelič, Elvio Baccarini

Religija, demokracija i solidarni personalizam: na putu ka svjetskoj kulturi i civilizaciji (str. 85-100)
Religion, Democracy and Solidary Personalism: On the Way to World Culture and Civilization
Bojan Žalec

Aspekti filozofije globalizacije u enciklici Caritas in veritate (str. 101-108)
Aspects of Philosophy of Globalization in the Encyclical Letter Caritas in veritate
Hrvoje Relja

Demokracija i globalna kriza. Vanjski uzroci globalne krize (str. 109-128)
Democracy and Global Crisis. External Causes of Global Crisis
Fahrudin Novalić

STUDIJE

Hobbesova philosophia prima (str. 129-145)
Hobbes’ philosophia prima
Zdravko Perić

Elementi aktualnosti Manifesta (str. 147-164)
Elements of Topicality of the Communist Manifesto
Luka Bogdanić

U odsutnosti oca: autorska pozicija Michela Foucaulta u »Poretku diskursa« (str. 165-180)
In Absence of the Father: Authorial Position of Michel Foucault in “The Order of Discourse”
Tomica Vrbanc

Ništa odvajanja: Jean-Luc Nancy, slikanje, smisao i stvaranje (str. 181-201)
Dividing Nothing: Jean-Luc Nancy, Painting, Sense and Creation
Aleksandar Mijatović

Religijski pluralizam kao izazov za filozofiju religije: John Hick (str. 203-218)
Religious Pluralism as a Challenge for Philosophy of Religion: John Hick
Danijel Tolvajčić

Mjesto i uloga astrologije u Gradu Sunca Tommasa Campanelle (str. 219-226)
The Place and the Role of Astrology in The City of the Sun by Tommaso Campanella
Ivana Skuhala Karasman

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 227-237)

Raul Raunić: Filozofija politike Johna Lockea
Elvio Baccarini

Lino Veljak (ur.): Filozofija i suvremenost
Mihaela Girardi-Karšulin

Ljerka Schiffler: Matthaeus Ferchius Veglensis – Mattheo Ferchio Veglense – Matija Frkić Krčanin (1583.–1669.)
Dragica Vranjić-Golub

Nebojša Grubor: Hermeneutička fenomenologija umetnosti
Tomislav Škrbić