Metodički ogledi 55 (1/2022)

MO55 slika naslovnice

 

Sadržaj (str. 3)

Contents (str. 5)

Ivana Zagorac: Riječ urednika (str. 7-8)
Uvodnik

Željko Senković: Aristotelova politika u horizontu mjere i odgoja (str. 11-29)
Izvorni znanstveni članak

Slobodan Sadžakov: Moralni individualizam i obrazovanje (str. 31-45)
Prethodno priopćenje

Ksenija Romstein:
Osobitosti stavova pedagoških profesionalaca prema djeci (bivših) zatvorenika (str. 47-66)
Izvorni znanstveni članak

Vesna Bilić: Odnos kompetentnosti, percipirane ozbiljnosti nasilne situacije i intervencija učitelja u slučajevima vršnjačkog nasilja (str. 67-96)
Izvorni znanstveni članak

Aleksandra Kardum, Natalija Lisak Šegota, Anka Jurčević Lozančić: Dimenzije i aspekti roditeljskog ponašanja u obiteljima djece s poremećajem iz spektra autizma (str. 97-123)
Izvorni znanstveni rad

Aleksandra Šindić, Dragan Partalo, Nives Ličen: Preschool teachers’ perspective on factors of intergenerational learning important for professional development (str. 125-142)
Prethodno priopćenje

Amir Begić, Jasna Šulentić Begić: Glazbene preferencije mlađih adolescenata (str. 143-165)
Prethodno priopćenje

Damir Purković, Dino Delač, Stjepan Kovačević: Interests of Croatian primary school pupils about elective Technology Teaching and school activities (str. 167-189)
Izvorni znanstveni članak

Ema Zelembrz, Senka Žižanović, Mirko Lukaš: Izvanučionička nastava u kurikulumima osnovnih škola (str. 191-215)
Prethodno priopćenje

Džana Salibašić Glamočić, Vanes Mešić: A Rasch modeling approach to analyzing students’ incorrect answers on multiple-choice questions: An example from wave optics (str. 217-240)
Izvorni znanstveni članak

Ana Ristivojević, Vesna Svalina: Nastava na daljinu u hrvatskim i srpskim glazbenim školama: Stavovi i praksa nastavnika (str. 241-261)
Izvorni znanstveni članak

Juraj Jurlina, Demian Papo, Hrvoje Potlimbrzović: Stavovi studenata Sveučilišta u Osijeku prema online učenju tijekom potpunog zatvaranja uslijed epidemije COVID-19 (str. 263-283)
Izvorni znanstveni članak

Elena Staničić, Anita Zovko: Stavovi zaposlenika ustanova za obrazovanje odraslih o kompetencijama edukatora u radu s odraslima (str. 285-310)
Prethodno priopćenje