Metodički ogledi 49 1/2019

MO49 - naslovna

SADRŽAJ HRČAK
Sadržaj (str. 3-3) hrvatski
Ostalo
Contents (str. 4-4) engleski
Ostalo
Riječ urednika   (str. 5-6) hrvatski
Ivana Zagorac
Uvodnik
Vrijednosti obrazovanja i nastavnički identitet iz učeničke, roditeljske i nastavničke perspektive (str. 7-31) hrvatski
Educational values and teacher’s identity from students, parents and teachers’ perspective (str. 7-31)
Marina Diković, Marlena Plavšić
Izvorni znanstveni članak
Demokratsko školsko vođenje: analiza dosadašnjih istraživanja i otvorena pitanja (str. 33-60) hrvatski
Democratic school leadership: Analysis of current researches and open issues (str. 33-60)
Monika Pažur, Vesna Kovač
Pregledni rad
Društvene transformacije i pedagoške interpretacije poželjnog odgoja (str. 61-80) hrvatski
Social transformations and pedagogical interpretations of the preferred education (str. 61-80)
Željka Pintar
Pregledni rad
Divergentno mišljenje u procesu suvremenoga odgoja i obrazovanja (str. 81-98) hrvatski
Divergent thinking in the process of modern education (str. 81-98)
Sandra Kadum
Pregledni rad
Stavovi studenata o muzeju kao okruženju u kojemu se odvija učenje (str. 99-120) hrvatski
Students’ attitudes about the museum as a learning environment (str. 99-120)
Dubravka Kuščević, Marija Brajčić, Zvonimira Talijan
Izvorni znanstveni članak
Percipirani dobici u nedaćama oboljenja/invaliditeta: edukacijom do lakšeg suočavanja i bolje podrške (str. 121-147) hrvatski
Perceived benefits in ailment/disability: Easier coping and better support with education (str. 121-147)
Barbara Stamenković Tadić
Izvorni znanstveni članak
Pitanja koja nastavnici engleskog kao stranog jezika postavljaju u nastavi (str. 149-175) hrvatski
Teacher questions in EFL classrooms (str. 149-175)
Kristina Vuleta, Anna Martinović
Izvorni znanstveni članak