Metodički ogledi 45 (1/2017)

MO 45 - naslovnica

Sadržaj HRČAK
SADRŽAJ (str.3-3) hrvatski
Ostalo
CONTENTS (str.4-4) engleski
Ostalo
Filozofija i kurikul (str.9-30) hrvatski
Philosophy and curriculum (str.9-30)
Raul Raunić
Izvorni znanstveni članak
Nastava glazbe u hrvatskim općeobrazovnim srednjim školama (str.31-72) hrvatski
Music education in Croatian general secondary education (str.31-72)
Ivana Senjan
Izvorni znanstveni članak
Poticanje kreativnih sposobnosti učenika glazbenih škola (str.73-94) hrvatski
Fostering the creative abilities of music school students (str.73-94)
Blaženka Bačlija Sušić, Radojka Sućeska Ligutić
Prethodno priopćenje
Procjene učitelja i učenika o izvanučioničkoj nastavi u prirodi u osnovnim školama Grada Zagreba (str.95-108) hrvatski
Teacher and pupil evaluation of outdoor education in Zagreb’s elementary schools(str.95-108)
Sever Ivana, Marina Vranić, Krešimir Bošnjak, Ivana Čačić, Martina Protulipac, Mirjana Klepac
Pregledni rad
Kritičko mišljenje u obrazovanju: dosadašnji doprinosi i otvoreni smjerovi (str.109-129) hrvatski
Critical thinking in education: contributions and possible directions (str.109-129)
Iva Buchberger, Valentina Bolčević, Vesna Kovač
Stručni rad
Emerik Munjiza, Anđelka Peko, Snježana Dubovicki: Paradoks (pre)opterećenosti učenika osnovne škole (str.133-135) hrvatski
Maja Brust Nemet
Recenzija, Prikaz