Metodički ogledi 41 (1/2015)

MO41 - slikaMETODIČKI OGLEDI 41 (1/2015)

UVOD

SADRŽAJ

TABLE OF CONTENTS

RIJEČ UREDNIKA

STUDIJE / STUDIES

GLAZBENE PREFERENCIJE UČENIKA PREMA NARODNOJ GLAZBI (str. 9–22)

Snježana Dobrota, Matea Maslov

SRETNI GRAD – PRIMJENJIVOST PETRIĆEVA KONCEPTA EUTOPIJE U SUVREMENOM KONTEKSTU (str. 23–29)

Ana Jerković

AMERIČKI KUTAK ZADAR KAO KOMUNIKACIJSKA PLATFORMA ZA JEZIČNU I KULTURNU INTERAKCIJU (str. 41–54)

Cathy-Theresa Kolega

ZNANSTVENI INKUBATOR / SCIENTIFIC INCUBATOR

PROGRAM »ZNANSTVENI INKUBATOR« (str. 57–90)

Bruno Ćurko

PRIKAZI I OSVRTI / REVIEWS

Siniša Opić, Vesna Bilić, Marko Jurčić (ur.): Odgoj u školi

Tomislav Krznar

Snježana Dobrota: Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju

Vesna Svalina

Tomislav Krznar, Nikolina Iris Filipović (prir.): Vrč i šalica. Filozofijska vivisekcija problemâ odgoja i obrazovanja

Zoran Vračan

OSTALO

Upute autorima

Instructions for authors

Impressum