Metodički ogledi 35 (1/2012)

SADRŽAJ (str. 3)
CONTENTS (str.4)

Riječ urednika (str. 5-6)
Milan Polić

FILOZOFIJA I SPORT

Uvodnik: Filozofija i sport (str. 9-10)
Ivana Zagorac

Platonova gimnastika (str. 11-21)
Platos Gymnastics
Marko Tokić

Aspekti pojma igre u estetici i antroplogiji (str. 23-35)
Aspekte des Spielbegriffs in Ästhetik und Anthropologie (str.23-35)
Gordana Škorić

Nadzor nad tijelom: fukoovski pristup sportu (str. 37-58)
Surveillance of the Body: Foucauldian Approach to the Sport
Ozren Biti

“Brže bolje u formu” – mitologija ljepote, komercijalizacija i discipliniranje tijela (str. 59-75)
“Get Into Shape At Full Speed!” – Beauty Mythology, Commercialisation and Body Discipline
Zdenko Zeman, Marija Geiger Zeman

Ljepota boli: moderne metode stvaranja lijepih besmrtnika (str. 77-94)
Beauty Hurts: Modern Methods of Creating Beautiful Immortals
Ana Maskalan

Kiborgizacija u sportu – stvaranje tijela bez granica u doba transhumanizma (str. 95-111)
Cyborgization in Sport – Creating the Boundaryless Body in the Age of Transhumanism
Ivana Greguric

Filozofija Zena i borilačke vještine. Od svjesnosti pokreta do nepokretnog uma (str. 113-139)
Philosophy of Zen and Martial Arts. From Awareness of the Movement to Immovable Mind
Nenad Vertovšek

STUDIJE

Odgoj i manipulacija: razmatranje kroz razvojnu teoriju ekoloških sustava (str. 143-161)
Education and Manipulation: The Analysis through Developmental Theory of Ecological Systems
Lidija Eret

Neke metode za razvoj kritičkog mišljenja učenika po ERR sustavu (str. 163-179)
Some Methods for the Development of Students Critical Thinking by ERR System
Željka Bjelanović Dijanić

Suradničko učenje (str.181-199)
Cooperative Learning
Sandra Kadum-Bošnjak