Metodički ogledi 29-30 (1-2/2009)

SADRŽAJ
CONTENTS

RIJEČ UREDNIKA (str. 5)
MIlan Polić

STUDIJE

Paideia. Starogrčka odgojno-obrazovna forma (str. 9-22)
Paideia. The Old Greek Educational Form
Marko Pranjić

Kodeks učitelja zasnovan na Kantovom nauku o dužnosti (str. 23-34)
Teachers’ Code Based on Kant’s Statement of Duty
Mladen Živković

Neke pedagoško-filozofske postavke Antonia Labriole (str. 35-48)
Some Pedagogical and Philosophical Postulates of Antonio Labriola
Luka Bogdanić

Recepcija arapske misli u filozofiji Hermana Dalmatina (str. 49-62)
Reception of Arabic Thought in the Philosophy of Herman Dalmatin
Ivana Skuhala Karasman

Metodička vrijednost i uporaba filma u nastavi filozofije (str. 63-86)
Methodical Value and Use of Film in Philosophical Education
Matija Mato Škerbić

Postoje li »muški« i »ženski« stavovi o učenju fizike, o fizici kao znanosti i fizici kao struci? (str. 87-112)
Are There “Male” and “Female” Attitudes Towards Learning of Physics, Physics as a Science, and Physics as a Profession?
Mirko Marušić i Josip Sliško

Aspekti prirode znanosti u suvremenoj nastavi fizike (str. 113-142)
Aspects of Nature of Science in Modern Teaching of Physics
Antonio Svedružić

Ljetna škola u prirodi u 5. razredu osnovne škole (str. 143-148)
Summer School in Nature in 5th Grade of Elementary School
Lidija Vidic

METODIČKI PRIJEDLOG

Programiranje i planiranje rada škole – proces. Scenarij radionice (str. 151-156)
Programming and Planning of School Working Plan – A Process. Workshop Scenario
Vera Muždeka i Mila Todorović

ISTRAŽIVANJE

Istraživanje »Žene u filozofiji« (str. 159-162)
Research“Women in Philosophy”
Jure Jerić, Luka Roje i Dante Stipica

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 165-171)

Dunja Marušić Brezetić i Bruno Ćurko, Ja, mi, oni. Udžbenik etike za drugi razred srednjih škola
Hrvoje Jurić

Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World
Sandra Citković