Metodički ogledi 28 (2/2008)

SADRŽAJ
CONTENTS

RIJEČ UREDNIKA (str. 5)
Milan Polić

STUDIJE

Petar Pavao Vergerije stariji – studia liberalia i odgoj slobodnoga čovjeka (str. 9-22)
Peter Paul Vergerio, Sr. – studia liberalia and education of a free man
Ivana Zagorac

Filozofija kao dio kulture ili njezino polazište? (str. 23-32)
Philosophy as part of culture or its starting point?
Snježan Hasnaš

Starenje i (ne)moć. U povodu 100. obljetnice rođenja Simone de Beauvoir (str. 33-45)
Old age and (dis)ability. Regarding the 100th anniversary of the birth of Simone de Beauvoir
Rajka Polić

Kako bivši studenti i studentice procjenjuju razlike između profesora i profesorica? (str. 47-69)
How do former male and female students evaluate the diversities betwen profesors of diferent genders?
Joško Sindik

Tranzicijsko društvo i stvaratelji kulture (str. 71-77)
Transitional society and creators of culture
Suzana Mihajlovska

Kraj povijesti ili nova epoha? (str. 79-85)
End of history or a new epoch?
Vladimir Jelkić

Teleološke i metodičke pretpostavke i specifičnosti glazbene terapije za djecu s autizmom u odnosu prema glazbenoj kulturi u redovitoj školi (str. 87-95)
Theleological and methodical premises and specific features of music therapy for children with authistic disorder related to teaching in regular schools
Aleksandra Kardum

Matematika je svuda oko nas. Sinopsis za radionicu u programu Korak po korak (str. 97-105)
Mathematics surrounds us. Synopsis for a workshop in a Step by step programme
Radojko Damjanović

RECENZIJE I PRIKAZI (str.109-118)

Robert J. Marzano / Debra J. Pickering /Jane E. Pollock: Nastavne strategije. Kako primijeniti devet najuspješnijih nastavnih strategija
Rona Bušljeta

Igor Miošić: Filozofija. Priručnik za nastavu filozofije, uz udžbenik Tomislava Reškovca
Dunja Marušić