Metodički ogledi 27 (1/2008)

SADRŽAJ
CONTENTS

In memoriam – Milan Kangrga (str. 5)
Milan Polić

STUDIJE

Riječ urednika (str. 7-8)
Milan Polić

Stvaralački pristup znanosti (str. 11-30)
Approaching science creatively
Branko Bognar

Čekajući Godota čitanja (str. 31-45)
Waiting for the Godot of reading
Aleksandar Dimitriev, Dejan Donev

Znanje kao bitni popratni proizvod istraživačke zajednice (str. 47-59)
Knowledge as an important by-product of the research community
Marjan Šimenc

Analiza srednjoškolskih udžbenika za hrvatski jezik i književnost: primjer rodnog čitanja (str. 61-80)
An analysis of Croatian language and literature textbooks for secondary school: An example of gender studies
Juliette Janušić

METODIČKA ISTRAŽIVANJA I PRIJEDLOZI

Primjena diferenciranih zadataka u nastavi biologije (str. 83-97)
Applying differential tasks in biology
Slobodan B. Živanović

Glazbenom umjetnošću prema cjeloživotnom učenju (str. 99-114)
Towards lifelong learning with the art of music
Sabina Vidulin-Orbanić

Međunarodna filozofska olimpijada (str. 115-135)
International Philosophy Olympiad
Bruno Ćurko

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 139-150)

Tomislav Reškovac: Filozofija. Udžbenik filozofije za 4. razred gimnazije
Hrvoje Jurić

Novi udžbenik filozofije – pokušaj sinteze tradicije i suvremenosti
Ćiril Čoh