Metodički ogledi 18 (2/2003)

SADRŽAJ
CONTENTS

STUDIJE

Škola na prijelazu iz industrijskog u postindustrijsko društvo (str. 9-24)
School in Transition from Industrial to Post-industrial Society
Branko Bognar

Odgoj i dokolica (str. 25-37)
Education and Leisure
Rajka Polić

METODIČKI PRIJEDLOZI

Priprema za posao. Uvodni tekst i prijedlog obrade metodske jedinice (str. 39-55)
Job Preparation. Introductory Text and Methodical Unit Treatment Proposal
Eduard Vargović

Jesu li obrazovne aktivnosti slične drugim životnim aktivnostima? (str. 57-66)
Are Educational Activities Similar to Other Life Activities?
Tatjana Pavlovski, Ibolya Gera

Eklektički pristup posebnim metodikama (str. 67-74)
An Eclectic Approach to Special Teaching Methods
Radojko Damjanović

Značenje dosega u odnosu među pojmovima (str. 77-79)
The Meaning of Range in Conceptual Relations
Vinko Grgurev

Izazovi mentorstva: Poticanje refleksivnog mišljenja studenata – budućih učitelja (str. 79-85)
The Challenges of Mentorship: Stimulating Students – Future Teachers to Think Reflex
Mojca Jurišević

PRAVO U SVAKIDAŠNJICI

Demokracija za sve – i u Srbiji (str. 89-100)
Democracy for all – and in Serbia
Vera Vujošević

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 103-120)

Udžbenici i pomoćna literatura u nastavi filozofije
Schoolbooks and Auxiliary Literature with the Teaching of Philosophy
Bruno Ćurko

Atlas filozofije
Atlas of Philosophy
Bruno Ćurko