Filozofska istraživanja 169 (1/2023)

Sadržaj (str. 1-1)

Contents (str. 2-2)

Inhalt (str. 2-2)

Contenu (str. 2-2)


Što je metafizika? (str. 3-38)

What is Metaphysics? (str. 38-38)

Boran Berčić
Izvorni znanstveni članak


Sautrāntika vs. sarvāstivāda-vaibhāṣika – rani buddhistički prijepori o prirodi stvarnosti (str. 39-58)

Sautrāntika vs. Sarvāstivāda-Vaibhāṣika – Early Buddhist Controversies on the Nature of Reality (str. 58-58)

Goran Kardaš
Izvorni znanstveni članak


Pojmovnost fundamentalne ontologije i problem egzistencijala (str. 59-74)

The Conceptuality of Fundamental Ontology and the Problem of Existentials (str. 74-74)

Una Popović
Izvorni znanstveni članak


Husserlov pojam čistog Ja. Prijelaz s neegološke na egološku fenomenologiju (str. 75-98)

Husserl’s Notion of the Pure I. The Transition from Nonegological to Egological Phenomenology (str. 98-98)

Andrija Jurić
Prethodno priopćenje


Karl Rosenkranz o mladom Hegelu u svjetlu suvremene kritike na temu. Analiza teza iznesenih u prvoj cjelovitoj biografiji napisanoj o Hegelu (str. 99-115)

Karl Rosenkranz on Young Hegel in the Light of the Contemporary Critique on the Subject Matter. The Analysis of Theses Presented in the First Complete Biography Ever Written About Hegel (str. 115-115)

Pavao Žitko
Uvodnik


Šteta, sloboda i zarazne bolesti u filozofiji Johna Stuarta Milla (str. 117-129)

Harm, Liberty, and Contagious Diseases in John Stuart Mill’s Philosophy (str. 129-129)

Ivan Cerovac
Izvorni znanstveni članak


Epikurejske i skeptičke argumentativne strategije. O njihovom razvoju i uzajamnom utjecaj (str. 131-145)

Epicurean and Skeptical Argumentative Strategies. On Their Developments and Mutual Influence (str. 145-145)

Jelena Pavličić, Ivan Nišavić
Prethodno priopćenje


Računalna etika – osnovni problemi i pitanje njezinog utemeljenja (str. 147-169)

Computer Ethics – Basic Problems and the Question of Its Foundation (str. 169-169)

Slobodan Sadžakov
Pregledni rad


Pripovjedačko sveznanje i problem fikcionalne istinitosti devijantnih evaluacija (str. 171-188)

Narrative Omniscience and the Problem of the Fictional Truthfulness of Deviant Evaluations (str. 188-188)

Vladimir Vujošević
Prethodno priopćenje


Luka Janeš (ur.): Integrativna bioetika i aporije psihe (str. 189-192)

Bruno Bogovic
Recenzija, prikaz


Lars Fredrik Händler Svendsen: Filozofija laži (str. 192-192)

Jakov Erdeljac
Recenzija, prikaz


Steven Shaviro: Diskognicija (str. 198-202)

Andrija Koštal
Recenzija, prikaz


Gustav Radbruch: Filozofija prava (str. 202-205)

Tomislav Nedić
Recenzija, prikaz


Zoran Dimić: Političke životinje i zveri. O Aristotelovom zasnivanju filozofije politike (str. 205-207)

Lino Veljak
Recenzija, prikaz