Filozofska istraživanja 163 (3/2021)

FI 163

Sadržaj
Sadržaj (str.471-471)
Contents (str.472-472)
Contenu (str.472-472)
Inhalt (str.472-472)
Ostalo
Uz temu (str.473-475)
Goran Sunajko
Uvodnik
Što još može fenomenologija? (str.477-488)
What More Can Phenomenology Do? (str.488-488)
Predrag Finci
Pregledni rad
Nihilizam i povijest. Što je preostalo od postmoderne? (str.489-511)
Nihilism and History. What Remained of Postmodernity? (str.511-511)
Žarko Paić
Izvorni znanstveni članak
Što slike znaju? Umjetnost, aproprijacija, kulturalna triangulacija (str.513-530)
What Do Pictures Know? Art, Appropriation, Cultural Triangulation (str.530-530)
Krešimir Purgar
Izvorni znanstveni članak
Mallarméov ritam: između fenomena i différance (str.531-548)
Mallarmé’s Rhythm: Between Phenomenon and Différance (str.548-548)
Adrian Pelc
Izvorni znanstveni članak
Strategije gledanja. Prilog o političkim elementima postmoderne umjetnosti (str.549-564)
Viewing Strategies. A Contribution to the Political Elements of Postmodern Art (str.560-560)
Katarina Rukavina
Pregledni rad
Postmoderno napuštanje hilemorfizma u konceptualističkoj estetici Arthura Colemana Dantoa (str.565-578)
Postmodern Abandonment of Hylemorphism in Arthur Coleman Danto’s Conceptualist Aesthetics (str.578-578)
Goran Sunajko
Prethodno priopćenje
Filozofska istraživanja Ludwiga Wittgensteina kroz prizmu intertekstualnosti (str.579-595)
Ludwig Wittgenstein’s Philosophical Investigations through the Prism of Intertextuality (str.595-595)
Nataša Jovović
Pregledni rad
Dogma i stvaralaštvo: prilog vrednovanju Grlićeve kritike dogmatizma (str.597-609)
Dogma and Creativity: A Contribution to the Evaluation of Grlić’s Critique of Dogmatism (str.609-609)
Slađana Kavarić Mandić
Pregledni rad
Spolno i jezično u opusu Adriane Cavarero: onkraj jednakosti i različitosti (str.611-625)
Sexual and Linguistic in the Work of Adriana Cavarero: Beyond Equality and Difference (str.625-625)
Astrid Kovačević
Pregledni rad
Samopredstavljanje na društvenim mrežama (str.627-638)
Self-Representation on Social Networks (str.638-638)
Ivan Perkov, Petar Šarić
Prethodno priopćenje
Islamska filozofija na Zapadu: kritička analiza recentnih studija (str.639-657)
Islamic Philosophy in the West: Critical Analysis of Recent Studies (str.657-657)
Rusmir Šadić
Pregledni rad
Branka Brujić (Zagreb, 1931. – Zagreb, 2020.) (str.659-661)
Goran Sunajko
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Ante Čović, Hrvoje Jurić (ur.): Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja (str.663-667)
Matija Mato Škerbić
Recenzija, Prikaz slučaja
Veselin Golubović: Zagrebačka filozofija prakse. Na putu k povijesnom mišljenju novog (str.667-671)
Vinko Grgurev
Recenzija, Prikaz slučaja
Jagor Bučan: U znaku Jednoga. Ogledi i prikazi o romanu, perenijalnoj misli i duhovnom itinerariju (str.671-672)
Nevad Kahteran
Recenzija, Prikaz slučaja
Elizabeth Shaw, Derk Pereboom, Gregg D. Caruso (ur.): Free Will Scepticism in Law and Society. Challenging Retributive Justice (str.672-676)
Jelena Mijić
Izvorni znanstveni članak
António Damásio: The Strange Order of Things. Life, Feeling, and the Making of Cultures (str.676-679)
Aleksej Kišjuhas, Marko Škorić
Recenzija, Prikaz slučaja