Filozofska istraživanja 161 (1/2021)

FI 161

Sadržaj
Sadržaj – Contents – Inhalt – Contenu (str.1-2)
Ostalo
Uz temu: Filozofija slobode – izabrani problemi (str.3-4)
Boško Pešić
Uvodnik
O povijesti pojma slobode (str.5-18)
On the History of the Notion of Freedom (str.18-18)
Lino Veljak
Prethodno priopćenje
Nesloboda slobode (str.19-34)
Unfreedom of Freedom (str.34-34)
Martina Volarević
Prethodno priopćenje
Filozofija kao znanost slobode (str.35-55)
Philosophie als Wissenschaft der Freiheit (str.54-55)
Igor Mikecin
Izvorni znanstveni članak
Estetika slobode (str.57-64)
Aesthetics of Freedom (str.64-64)
Boško Pešić
Prethodno priopćenje
Sloboda i problem djelovanja iz azijskih perspektiva – Buddha i Konfucije (str.65-87)
Freedom and the Problem of Action from Asian Perspectives – Buddha and Confucius (str.87-87)
Goran Kardaš, Ivana Buljan
Izvorni znanstveni članak
Egzistencijalnost slobode kod Jaspersa (str.89-102)
Existentiality of Freedom in Jaspers (str.102-102)
Damir Sekulić
Pregledni rad
Sloboda i eksperiment. Problematika epistemičke slobode u vidu hermeneutike znanosti (str.103-118)
Freedom and Experiment. The Problem of Epistemic Freedom Concerning the Hermeneutics of Science (str.118-118)
Mislav Uzunić
Prethodno priopćenje
Filozofija ljubavi – ljubav kao stvaralaštvo, sloboda u trajanju te izgradnja (str.119-133)
Philosophy of Love – Love as Creation, Freedom in Lasting and Growth (str.133-133)
Darija Rupčić Kelam
Pregledni rad
Jesmo li slobodni umrijeti? Neki aspekti tematiziranja smrti i slobode u suvremenoj katoličkoj eshatologiji (str.135-150)
Are We Free to Die? Some Aspects of Discussion about Death and Freedom in the Contemporary Catholic Eschatology (str.150-150)
Iva Mršić Felbar
Pregledni rad
Ekološka teorija grada Roberta Ezre Parka i Ernesta Watsona Burgessa (str.151-171)
Ecological Theory of the City by Robert Ezra Park and Ernest Watson Burgess (str.171-171)
Marko Dokić
Pregledni rad
Od sekularizacije religije do revitalizacije religije (str.173-196)
From the Secularisation of Religion to the Revitalisation of Religion (str.196-196)
Vlaho Kovačević
Izvorni znanstveni članak
Logičko zaključivanje i ekspertiza: prednosti konekcionističkog razmatranja entimema (str.197-211)
Logical Reasoning and Expertise: Extolling the Virtues of Connectionist Account of Enthymemes (str.197-211)
Vanja Subotić
Izvorni znanstveni članak
Bruno Ćurko, Matija Mato Škerbić (aut.), Mirko Ćalušić (ilust.): Filozofija – ma što pak je to? (str.213-213)
Ivana Zagorac
Recenzija, Prikaz slučaja
Zvonko Šundov: Druga svježa voda u marksizmu. Prolegomena za svako buduće povijesno mišljenje (str.214-215)
Maroje Višić
Recenzija, Prikaz slučaja
Nikola Tadić: Osjećaj ljepote život razuma. Ivanu Kožariću, kiparu, anti-kiparu (str.216-218)
Tomislav Krznar
Recenzija, Prikaz slučaja
Arthur Schopenhauer: O estetici, učenosti i knjigama (str.218-221)
Jan Defrančeski
Recenzija, Prikaz slučaja
Mullā Ṣadrā: Al-ḥikma al-muta‘āliya fī-l-asfār al-‘aqliyya al-arba‘a / Uzvišena mudrost u četiri duhovna putovanja (str.221-223)
Nevad Kahteran
Recenzija, Prikaz slučaja