Filozofska istraživanja 156 (4/2019)

FI156

Sadržaj
Sadržaj (str.737-737)
Contents (str.738-738)
Contenu (str.738-738)
Inhalt (str.738-738)
Ostalo
Filozofija i stvaralaštvo. Uz temu (str.739-740)
Tomislav Krznar
Uvodnik
Mogućnost primjene tradicionalnih i suvremenih estetičkih teorija na logičko-matematičke dokaze (str.741-760)
The Possibility of Applying Traditional and Modern Aesthetical Theories to Logical and Mathematical Proofs (str.741-760)
Marko Kardum, Sandro Skansi
Izvorni znanstveni članak
Umjetničko stvaranje: od Kantova genija do suvremenih kognitivnih znanosti i umjetničkih praksi (str.761-775)
Artistic Creation: From Kant’s Genius to Contemporary Cognitive Sciences and Artistic Practices (str.761-775)
Iris Vidmar Jovanović
Prethodno priopćenje
Kontemplacija i stvaralaštvo u tomističkim promišljanjima (str.777-793)
Contemplation and Creation in Thomistic Thought (str.777-793)
Ivana Knežić, Maja Poljak
Prethodno priopćenje
»Mi, umorne duše« – Werner Sombart kao kritičar moderne kulture (str.795-810)
“We, the Weary Souls” – Werner Sombart as a Critic of Modern Culture (str.795-810)
Michael Antolović
Pregledni rad
Nacizam i umjetnost (str.811-825)
Nazism and Art (str.811-825)
Slobodan Sadžakov, Milivoje Mlađenović
Pregledni rad
Shakespeareov Jago kao protuprimjer tradicionalnoj definiciji laži (str.827-851)
Shakespeare’s Iago as a Counter-Example to the Traditional Definition of Lying (str.827-851)
Martina Blečić
Izvorni znanstveni članak
Estetika kao izraz etike: uvođenje u istraživanje estetske misli Lava N. Tolstoja (str.853-874)
L’esthétique comme expression de l’éthique : Introduction à la recherche de la pensée esthétique de Léon N. Tolstoï (str.853-874)
Josip Berdica
Izvorni znanstveni članak
Glazbena transkripcija i remiks. Primjena estetike glazbe Stephena Daviesa na promišljanje suvremene elektroničke glazbe (str.853-892)
Musical Transcription and Remix. Applying Stephen Davies’ Aesthetics of Music to Contemporary Electronic Music (str.853-892)
Dušan Milenković
Izvorni znanstveni članak
Ontologija lijepoga: metafizički postulati plotinovske kalologije (str.893-905)
Ontology of Beauty: the Metaphysical Basis of Plotinian Kalology (str.893-905)
Dušan Ignjatović
Izvorni znanstveni članak
Giordano Bruno i ars memoriae: između znanosti i magije (str.907-928)
Giordano Bruno and Ars memoriae: Between Science and Magic (str.907-928)
Aleksandar Ostojić
Izvorni znanstveni članak
Gordana Bosanac (Varaždin, 1936. – Zagreb, 2019.) (str.929-932)
Ana Maskalan
In memoriam, Nekrolog
Richard Wisser (Worms, 1927. – Worms, 2019.) (str.933-935)
Željko Pavić
In memoriam, Nekrolog
Ksenija Grubišić: Imoralizam Friedricha Nietzschea. Društvena uvjetovanost i oslobađajući smisao morala (str.938-940)
Berislav Čović
Recenzija, Prikaz
Goran Sunajko, Maroje Višić (ur.): Karl Marx. Zbornik radova povodom dvjestote obljetnice rođenja (str.941-944)
Zvonko Šundov
Recenzija, Prikaz
Osman Bakar, Cheng Gek Nai (ur.): Islam i konfucijanstvo: civilizacijski dijalog (str.944-947)
Mojca Pretnar
Recenzija, Prikaz
Miroslav Volf: Zrcalo sjećanja. Ispravno pamćenje u nasilnu svijetu (str.947-951)
Ivan Smiljanić
Recenzija, Prikaz
Filozofski život (str.953-974)
David Martić, Maja Vejić, Iva Martinić, Danijela Mali, Mateja Lisak, Štefanija Kožić, Miro Dundić, Petar Rafael Mustapić, Jan Defrančeski, Jakov Erdeljac, Matija Vigato
Vijest
Bibliografija 2019. (str.975-986)
Denis Kos
Bibliografija