Filozofska istraživanja 155 (3/2019)

FI155

Sadržaj
Sadržaj (str.519-519)
Contents (str.520-520)
Contenu (str.520-520)
Inhalt (str.520-520)
Ostalo
Uz temu: Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu (II.) (str.521-523)
Bruno Ćurko, Luka Perušić
Uvodnik
Prirodnofilozofska gledišta Josipa Franje Domina u tezariju De corpore universim (1785., 1786.) ; Josip Franjo Domin: De corpore universim (str.525-574)
Josip Franjo Domin’s Exam Thesauri De corpore universim (1785, 1786); Josip Franjo Domin: De corpore universim (str.525-574)
Ivica Martinović
Izvorni znanstveni članak
Znanstveno-tehnički dosezi Boškovićeva metafizičkog prirodoslovlja (str.575-603)
Scientific and Technological Outreach of Boscovich’s Metaphysical Natural Philosophy (str.575-603)
Marito Mihovil Letica
Pregledni rad
Osvrt na Boškovićevo razumijevanje prostora i vremena (str.605-616)
Brief Examination of Boscovichʼs Understanding of Space and Time (str.605-616)
Roko Pešić
Pregledni rad
Petrićev zagonetni govor kroz ustroj Peripatetičkih rasprava (str.617-634)
Patricius’s Enigmatic Delivery through the Structure of Peripatetic Discussions (str.617-634)
Ćiril Čoh
Izvorni znanstveni članak
Petrićev argument o cjelovitosti u kontekstu suvremene psihologije (str.635-649)
Patricius’s Argument on Integrality in the Context of Contemporary Psychology (str.635-649)
Luka Janeš
Pregledni rad
Kratko proljeće anarhije: Studentski list veljača – lipanj 1978. Marginalije uz raspuštanje uredništva Studentskog lista zbog objavljivanja temata uz desetu obljetnicu studentskih prosvjeda 1968. godine (str.651-667)
A Brief Spring of Anarchy: Studentski list [Student’s Newspaper] February – June 1978. Remarks on the Dissolution of the Editorial Board of Studentski list [Student’s Newspaper] due to Publishing Collected Papers Dedicated to 10th Anniversary of Student’s Protests in 1968 (str.651-667)
Enis Zebić
Prethodno priopćenje
Onkraj nauka kršćanskoga: Austrijski katekizam u hrvatskoj književnoj kulturi 18. stoljeća i Kantova misao prosvjetiteljstva (str.669-686)
Beyond the Christian Doctrine: Austrian Catechism in Croatian Literary Culture in the 18th Century and Kant’s Enlightenment Thought (str.669-686)
Ivana Mikulić, Željko Senković
Prethodno priopćenje
Povezanost teorije kritičkog mišljenja s promišljanjem o odgoju Erazma Roterdamskog (str.687-696)
Connection of Critical Thinking Theory with Erasmus Roterodamus’s Thoughts about Education (str.687-696)
Miro Dundić, Bruno Ćurko
Pregledni rad
Je li moguća revolucija bez religijske reformacije? (str.697-710)
Is Revolution Possible without Religious Reformation? (str.697-710)
Sead Alić
Pregledni rad
Daniel Callahan (Washington, 1930. – Dobbs Ferry, 2019.) (str.711-713)
Amir Muzur
In memoriam, Nekrolog
Bruno Ćurko: Kritičko mišljenje u nastavi filozofije, logike i etike (str.715-719)
Josip Guć
Recenzija, Prikaz
Boško Pešić, Rusmir Šadić (ur.): Heideggerov kraj (str.719-721)
Martina Volarević
Recenzija, Prikaz
Marko Uršič: O renesansnoj ljepoti (str.721-727)
Filip Martin Svibovec
Recenzija, Prikaz
Quentin Meillassoux: Poslije konačnosti. Esej o nužnosti kontingencije (str.727-730)
Andrija Koštal
Recenzija, Prikaz
Michel Foucault: Rođenje biopolitike (str.730-734)
Štefanija Kožić
Recenzija, Prikaz