Filozofska istraživanja 154 (2/2019)

FI-154 - KORICE

Sadržaj
Sadržaj (str.287-287)
Contents (str.288-288)
Contenu (str.288-288)
Inhalt (str.288-288)
Ostalo
Uz temu: Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu (I.) (str.289-291)
Bruno Ćurko, Luka Perušić
Uvodnik
Filozofijska antropologija u Hrvatskoj (str.293-312)
Philosophical Anthropology in Croatia (str.293-312)
Pavo Barišić
Prethodno priopćenje
Marija Brida i Roman Ingarden: dva fenomenološka »čitanja« Bergsonove koncepcije intuicije (str.313-333)
Marija Brida und Roman Ingarden: Zwei phänomenologische „Lesearten“ von Bergsons Intuitionskonzeption (str.313-333)
Iris Tićac
Izvorni znanstveni članak
Tjelovježba i igranje-igara u četirima konstrukcijama sretnog ljudskog života. Thomas More, Frane Petrić, Tommaso Campanella i Bernard Herbert Suits (str.335-346)
Physical Exercise and Game-Playing in the Four Constructions of Happy Human Life. Thomas More, Franciscus Patricius, Tommaso Campanella and Bernard Herbert Suits (str.335-346)
Matija Mato Škerbić
Izvorni znanstveni članak
Monaldijeva klasifikacija glazbe u osmom poglavlju djela Irena, iliti o ljepoti (1599.) (str.347-358)
Monaldi’s Classification of Music in the Eighth Chapter of His Work Irene, overo della bellezza (1599) (str.347-358)
Monika Jurić Janjik
Izvorni znanstveni članak
Juraj Dragišić i kršćanski pisci u De natura caelestium spirituum quos angelos vocamus (str.359-379)
Juraj Dragišić and Christian Writers in De natura caelestium spirituum quos angelos vocamus (str.359-379)
Natali Hrbud
Prethodno priopćenje
Grčko-rimska filozofija u »Povijesti filozofije« Bonifaca Badrova (str.381-392)
Greek-Roman Philosophy in Bonifac Badrov’s “History of Philosophy” (str.381-392)
Draženko Tomić
Pregledni rad
Danilo Pejović – učitelj mišljenja (str.393-414)
Danilo Pejović – ein Lehrer des Denkens (str.393-414)
Mladen Živković
Pregledni rad
Fenomenologija odnosa nacionalnoga i kulturnoga identiteta u hrvatskom društvu (str.415-426)
Phenomenology of the Relation between National and Cultural Identity in Croatian Society (str.415-426)
Erik Brezovec
Pregledni rad
Toma Akvinski o transcendentalima u De veritate, q. 1, a. 1 (str.427-443)
Thomas Aquinas on the Transcendentals in De veritate, q. 1, a. 1 (str.427-443)
Predrag Milidrag
Pregledni rad
Martin Heidegger o slikarstvu: Franz Marc i Paul Klee (str.445-460)
Martin Heidegger on Painting: Franz Marc and Paul Klee (str.445-460)
Una Popović
Izvorni znanstveni članak
Newton i božanske reformacije prirode (str.461-472)
Newton and the Divine Reformations of Nature (str.461-472)
Goran Rujević
Prethodno priopćenje
Zagorka Golubović (Debrc, 1930. – Beograd, 2019.) (str.473-475)
Lino Veljak
In memoriam, Nekrolog
Hrvoj Vančik: Dvanaest predavanja iz filozofije kemije (str.477-481)
Kristijan Gradečak
Recenzija, Prikaz
Berislav Podrug: Platonov Simpozij. Eros kao počelo filozofije (str.481-483)
Augustin Kvočić
Recenzija, Prikaz
Igor Eterović: Kant i bioetika (str.484-489)
Leonard Pektor, Iris Vidmar Jovanović
Recenzija, Prikaz
Predrag Cicovacki, Kendy Hess (ur.): Nonviolence as a Way of Life. History, Theory and Practice (str.489-493)
Tomislav Krznar
Recenzija, Prikaz
Đordano Bruno [Giordano Bruno], Svrgavanje pobedonosne zveri (str.493-494)
Aleksandar Ostojić
Recenzija, Prikaz
Filozofski život (str.495-515)
Matija Mato Škerbić, Pavo Barišić, Bruno Ćurko, Mislav Kukoč, Ana Maskalan, Ivana Zagorac, Vinko Grgurev, Tomislav Dretar, Jakov Erdeljac, Denis Novko, Luka Janeš, Tia Borković, Livia Pavletić, Iva Garić, Lidija Knorr
Vijest