Filozofska istraživanja 152 (4/2018)

 

Screenshot_1

Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.689-689) hrvatskipdf 281 KB
Ostalo
Contents (str.690-690) engleskipdf 239 KB
Contenu (str.690-690) francuskipdf 239 KB
Inhalt (str.690-690) njemačkipdf 239 KB
Ostalo
Reformacije i revolucije (str.691-692) hrvatskipdf 268 KB
Ana Maskalan
Uvodnik
Otuđenje i pobožanstvenjenje: o bivanju cjelovitim čovjekom (str.693-698) hrvatskipdf 333 KB
Alienation and Deification: On Being Fully Human (str.693-698) engleskipdf 333 KB
Teresa Forcades i Vila
Stručni rad
Križ kao političko sredstvo? Jürgen Moltmann i politička relevantnost kršćanskoga identiteta (str.699-709) hrvatskipdf 349 KB
The Cross as a Political Instrument? Jürgen Moltmann and the Political Relevance of Christian Identity (str.699-709) engleskipdf 349 KB
Zoran Grozdanov
Izvorni znanstveni članak
Sloboda, pravda i mir. Budućnost reformacijske baštine u dijalogu sa suvremenom apokaliptičkom teologijom (str.711-724) hrvatskipdf 388 KB
Freedom, Justice and Peace. The Future of Reformation Legacy in a Dialogue with the Contemporary Apocalyptic Theology (str.711-724) engleskipdf 388 KB
Darko Pirija
Prethodno priopćenje
Protestantske crkve, zaštita prirode i prava životinja versus etička shizofrenija (str.725-736) hrvatskipdf 411 KB
Protestant Churches, Nature Conservation and Animal Rights versus Ethical Schizophrenia (str.725-736) engleskipdf 411 KB
Suzana Marjanić
Pregledni rad
Reformacija i(li) revolucija: Erazmo Roterdamski i Martin Luther (str.737-746) hrvatskipdf 379 KB
Reformation und/oder Revolution: Erasmus von Rotterdam und Martin Luther (str.737-746) njemačkipdf 379 KB
Ivo Džinić
Pregledni rad
Reformacija i moral (str.747-759) hrvatskipdf 388 KB
Reformation and Morality (str.747-759) engleskipdf 388 KB
Slobodan Sadžakov, Michael Antolović
Pregledni rad
Nema revolucije bez reformacije. Hegelovo poimanje odnosa države i religije (str.761-776) hrvatskipdf 393 KB
There Is No Revolution without Reformation. Hegel’s Understanding of the Relationship between State and Religion (str.761-776) engleskipdf 393 KB
Stanko Vlaški
Prethodno priopćenje
Povijest i tekst. Prilog morfologiji odnosa između istine i teksta (str.777-792) hrvatskipdf 426 KB
History and Text. Contribution to the Morphology of Relation between Truth and Text(str.777-792) engleskipdf 426 KB
Lazar Atanasković
Prethodno priopćenje
Interpretativna znanost o kulturi i postliberalna teologija (str.793-814) hrvatskipdf 456 KB
Interpretative Science of Culture and Postliberal Theology (str.793-814) engleskipdf 456 KB
Krešimir Šimić
Prethodno priopćenje
Umjetnost i revolucija. Nasljeđe 20. stoljeća i suvremena razumijevanja (str.815-826) hrvatskipdf 359 KB
Art and Revolution. The Legacy of the 20th Century and Contemporary Understandings (str.815-826) engleskipdf 359 KB
Vlatko Ilić
Pregledni rad
Revolucija u horizontu filozofije prakse. Prilog razumijevanju revolucije u filozofiji Milana Kangrge i Gaje Petrovića (str.827-836) hrvatskipdf 335 KB
Revolution in the Horizon of the Philosophy of Praxis. Contribution to the Understanding of Revolution in the Philosophy of Milan Kangrga and Gajo Petrović(str.827-836) engleskipdf 335 KB
Anita Lunić
Prethodno priopćenje
Protiv duha pobune. Tradicionalistička osuda filozofije reformacije i revolucije (str.837-851) hrvatskipdf 385 KB
Against the Spirit of Rebellion. A Traditionalists Condemnation of the Philosophy of Reformation and Revolution (str.837-851) engleskipdf 385 KB
Predrag Krstić
Izvorni znanstveni članak
Tko, što, kako? Ideja napretka i društvena promjena (str.853-862) hrvatskipdf 372 KB
Who, What, How? The Idea of Progress and Social Change (str.853-862) engleskipdf 372 KB
Ana Maskalan
Prethodno priopćenje
Filozofija religije: između onto-teologije i onto-kozmologije (str.863-872) hrvatskipdf 337 KB
Philosophy of Religion: Between Onto-Theology and Onto-Cosmology (str.863-872) engleskipdf 337 KB
Janko M. Lozar
Izvorni znanstveni članak
Heraklit i misterijsko bogoštovlje (str.873-888) hrvatskipdf 2 MB
Heraklit und die Mysterienkulte (str.873-888) njemačkipdf 2 MB
Igor Mikecin
Izvorni znanstveni članak
Između ideala i stvarnosti: demokracija od antike do globalizacije (str.889-898) hrvatskipdf 395 KB
Between the Ideal and Reality: Democracy from Antiquity to Globalization (str.889-898) engleskipdf 395 KB
Mislav Kukoč
Pregledni rad
Ivan Cifrić (Petrijevci, 1946. – Zagreb, 2018.) (str.899-903) hrvatskipdf 304 KB
Tomislav Krznar
In memoriam, Nekrolog
Snježana Paušek-Baždar: Hrvatski alkemičari tijekom stoljeća (str.905-908) hrvatskipdf 311 KB
Erna Banić-Pajnić
Recenzija, Prikaz
Maja Miloš, Robert Doričić (ur.): Europska bioetika na djelu. EuroBioAct: lista bioetičkih standarda za lokalnu zajednicu (str.908-909) hrvatskipdf 293 KB
Igor Eterović
Recenzija, Prikaz
Damir Smiljanić: Aporetika. Nacrt filozofske metodologije (str.910-913) hrvatskipdf 313 KB
Roni Rengel
Recenzija, Prikaz
Thomas M. Scanlon: Why Does Inequality Matter? (str.913-914) hrvatskipdf 291 KB
Zdravko Perić
Recenzija, Prikaz
Filozofski život (str.915-928) hrvatskipdf 468 KB
Matija Mato Škerbić, Marko Kos, David Martić, Maja Vejić, Denis Novko, Josipa Batur, Ana Ćurčić, Lidija Knorr, Marko Kardum
Vijest
Bibliografija 2018. (str.929-940) hrvatskipdf 391 KB
Denis Kos, Luka Perušić
Bibliografija