Filozofska istraživanja 151 (3/2018)

FI 151

Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.455-455) hrvatskipdf 316 KB
Ostalo
Contents (str.456-456) engleskipdf 325 KB
Contenu (str.456-456) francuskipdf 325 KB
Inhalt (str.456-456) njemačkipdf 325 KB
Ostalo
Uvodnik (str.457-458) hrvatskipdf 234 KB
Tomislav Krznar
Uvodnik
Protekcionizam ili slobodna trgovina. Aktualnost Zatvorene trgovacke drzave Johanna Gottlieba Fichtea (str.459-477) hrvatskipdf 432 KB
Protectionism or Free Trade. Actuality of Johann Gottlieb Fichte’s Closed Commercial State (str.459-477) engleskipdf 432 KB
Aneli Dragojević Mijatović
Prethodno priopćenje
Identitet kao optimalno ekonomiziranje odnosa s Drugim/a (str.479-492) hrvatskipdf 394 KB
Identity as the Optimal Economizing of Relations with the Other/s (str.479-492) engleskipdf 394 KB
Isuf Berisha
Izvorni znanstveni članak
Proizvodnja sreće ili fabriciranje otuđenja? Filozofija i ekonomija emocija u postracionalno doba (str.493-507) hrvatskipdf 380 KB
The Production of Happiness or Manufacturing the Alienation?. The Philosophy and Economics of Emotions in the Postrational Age (str.493-507) engleskipdf 380 KB
Aleksej Kišjuhas, Dušan Marinković
Izvorni znanstveni članak
Ekonomska filozofija. Ekološko-socijalno tržni model gospodarstva (nacionalne ekonomije) (str.509-525) hrvatskipdf 1 MB
Economic Philosophy. Ecological-social Market Model of (National) Economy (str.509-525) engleskipdf 1 MB
Dragomir Sundać, Marko Šundov
Prethodno priopćenje
Akter-mreža teorija. Alternativni pristup razumijevanju tržišta (str.527-538) hrvatskipdf 361 KB
Actor-Network Theory. Alternative Approach to Understanding the Market (str.527-538) engleskipdf 361 KB
Edin Tabak, Damir Kukić
Pregledni rad
Problemi metodološkog pristupa u analizi utjecaja religijskih aspekata društva na ekonomski razvoj (str.539-554) hrvatskipdf 379 KB
Problems of Methodological Approach in Analysing the Influence of the Religious Aspects of Society on Economic Development (str.539-554) engleskipdf 379 KB
Nora Mustać, Tin Horvatinović
Pregledni rad
Trojedinstvo informacije, energije i materije (str.555-571) hrvatskipdf 959 KB
Triunity of Information, Energy and Matter (str.555-571) engleskipdf 959 KB
Igor Čatić, Aleksandar Knežević
Pregledni rad
Prikazi uma u Vetranovićevu Pelegrinu (str.573-588) hrvatskipdf 506 KB
The Representations of Mind in Vetranovic’s Pelegrin (str.573-588) engleskipdf 506 KB
Gordana Čupković
Izvorni znanstveni članak
Posredni utjecaj A-teorije na B-teoriju i geneza nove B-teorije (str.589-600) hrvatskipdf 404 KB
The Indirect Influence of A-Theory on the B-Theory and the Genesis of the New B-Theory (str.589-600) engleskipdf 404 KB
Strahinja Đorđević
Pregledni rad
Aristotelova psihologijska koncepcija značenja: παθήματα kao ὁμοιώματα (str.601-614) hrvatskipdf 490 KB
Aristotle’s Psychological Conception of Meaning: παθήματα as ὁμοιώματα (str.601-614) engleskipdf 490 KB
Igor Martinjak
Izvorni znanstveni članak
Podijeljeni Pascal: u potrazi za redom prirode (str.615-624) hrvatskipdf 348 KB
Asundered Pascal: In Search of Natural Order (str.615-624) engleskipdf 348 KB
Roni Rengel
Prethodno priopćenje
Metodološki profil dekonstrukcije. Opće postavljanje (str.625-635) hrvatskipdf 375 KB
Methodological Profile of Deconstruction. General Setting (str.625-635) engleskipdf 375 KB
Branko Romčević
Pregledni rad
Heidegger ili mišljenje arhitekture kroz bitak (str.637-650) hrvatskipdf 368 KB
Heidegger or Thinking Architecture through Being (str.637-650) engleskipdf 368 KB
Astrit Salihu
Izvorni znanstveni članak
Protiv individue: deindividualizirani politički subjekt (str.651-666) hrvatskipdf 420 KB
Against the Individual: Deindividualized Political Subject (str.651-666) engleskipdf 420 KB
Adriana Zaharijević
Izvorni znanstveni članak
Josip Sanko Rabar: Jednadžba ugode i neugode. Fragmenti neobično lude hipoteze (str.667-668) hrvatskipdf 290 KB
Tomislav Smoljan
Recenzija, Prikaz
Krešimir Petković: Država i zločin. Politika i nasilje u Hrvatskoj 1990–2012. (str.668-675) hrvatskipdf 344 KB
Goran Sunajko
Recenzija, Prikaz
Josip Oslić, Alojz Ćubelić, Nenad Malović (ur.): Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije (str.675-679) hrvatskipdf 317 KB
Filip Martin Svibovec
Recenzija, Prikaz
Matjaž Potrč: Pojave i psihologija. Fenomenološki spisi (str.679-684) hrvatskipdf 327 KB
Luka Janeš
Recenzija, Prikaz
Srećko Horvat, Igor Štiks (ur.): Dobro došli u pustinju postsocijalizma (str.684-686) hrvatskipdf 293 KB
Luka Matić
Recenzija, Prikaz