Filozofska istraživanja 148 (4/2017)

Screenshot_2

Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.647-648) hrvatskipdf 357 KB
Contents (str.647-648) engleskipdf 291 KB
Contenu (str.647-648) francuskipdf 291 KB
Inhalt (str.647-648) njemačkipdf 291 KB
Ostalo
Uz temu (str.649-650) hrvatskipdf 140 KB
Igor Mikecin, Ljudevit Fran Ježić
Uvodnik
Principi Mullā Ṣadrove epistemologije (str.651-658) hrvatskipdf 470 KB
The Principles of Mullā Ṣadra’s Epistemology (str.651-658) engleskipdf 470 KB
Rusmir Šadić
Izvorni znanstveni članak
Herderov nagradni spis i rasprave o podrijetlu jezika u 18. stoljeću (str.659-670) hrvatskipdf 491 KB
Herder’s Prize Essay and the Discussions on the Origin of Language in the 18th Century (str.659-670) engleskipdf 491 KB
Denis Novko
Izvorni znanstveni članak
Misterij kao filozofski pojam (str.671-680) hrvatskipdf 329 KB
Mystery as a Philosophical Term (str.671-680) engleskipdf 329 KB
Predrag Finci
Stručni rad
Tipovi jezičnih igara u filozofiji i njihov značaj za filozofsku samospoznaju (str.681-696) hrvatskipdf 397 KB
Sprachspieltypen in der Philosophie und ihre Bedeutung für die philosophische Selbsterkenntnis (str.681-696) njemačkipdf 397 KB
Damir Smiljanić
Izvorni znanstveni članak
Topografske skice Ludwiga Wittgensteina – granice mišljenja i jezika (str.697-707) hrvatskipdf 388 KB
Ludwig Wittgenstein’s Topographical Sketches: Boundaries of Thought and Language (str.697-707) engleskipdf 388 KB
Milena Karapetrović
Prethodno priopćenje
Utjecaj prirodnoga jezika na zaključivanje (str.709-722) hrvatskipdf 402 KB
Influence of Natural Language on Reasoning (str.709-722) engleskipdf 402 KB
Ines Skelac, Nenad Smokrović
Izvorni znanstveni članak
Hermeneutička borba phōné–logos: Rancière i kritika socrealističkog logocentrizma (str.723-742) hrvatskipdf 465 KB
The Phōné–Logos Hermeneutic Struggle: Rancière and Criticism of Socialist Realism’s Logocentrism (str.723-742) engleskipdf 465 KB
Martina Kokolari, Goran Sunajko
Izvorni znanstveni članak
Od jezika do mišljenja: irealne pogodbe i protučinjenično mišljenje u ranoj Kini (str.743-762) hrvatskipdf 502 KB
From Language to Thought: Unreal Conditionals and Counterfactual Thinking in Early China (str.743-762) engleskipdf 502 KB
Ivana Buljan
Izvorni znanstveni članak
Položaj žena u islamu: suodnos kulture i religije (str.763-777) hrvatskipdf 424 KB
The Status of Women in Islam: Relation Between Religion and Culture (str.763-777) engleskipdf 424 KB
Karlo Brunović
Pregledni rad
Kršćanski ambijentalni etos kao održiviji odgovor na ekološke probleme u doba antropocena (str.779-796) hrvatskipdf 456 KB
The Christian Environmental Ethos as a more Sustainable Answer to the Ecological Problems in the Anthropocene (str.779-796) engleskipdf 456 KB
Anto Čartolovni
Pregledni rad
Matematika i mišljenje svrhe sveg mislivog u Platona (str.797-812) hrvatskipdf 561 KB
Mathematics and Thought of the Purpose of the Intelligible in Plato’s Work (str.797-812) engleskipdf 561 KB
Ćiril Čoh
Prethodno priopćenje
Izlazak iz samoskrivljene nezrelosti: Kant i Levinas (str.813-832) hrvatskipdf 453 KB
Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit: Kant und Levinas (str.813-832) njemačkipdf 453 KB
Drago Perović
Prethodno priopćenje
Mladen Labus: Filozofija i stvaralaštvo (str.833-836) hrvatskipdf 307 KB
Vinko Grgurev
Recenzija, Prikaz
Peter Sloterdijk: Was geschah im 20. Jahrhundert? (str.836-840) hrvatskipdf 322 KB
Vesna Batovanja
Recenzija, Prikaz
Filozofski život (str.841-863) hrvatskipdf 552 KB
Josip Guć, Antonio Kovačević, Demian Papo, Hrvoje Potlimbrzović, Lidija Knorr, Petra Horvatić, David Levatić, Roni Rengel, Igor Salopek, Ervin Jančić, Milan Potpara, Ivana Zagorac, Bernard Špoljarić
Vijest
Bibliografija 2017. (str.865-875) hrvatskipdf 341 KB
Denis Kos
Bibliografija