Filozofska istraživanja 141 (vol. 36, 1/2016)

 

FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA vol. 36 (1/2016)

/UVOD/

SADRŽAJ

TABLE OF CONTENTS

/PREDSOKRATOVSKA FILOZOFIJA / THE PRESOCRATIC PHILOSOPHY/

RIJEČ UREDNIKA

SUVREMENI METODOLOŠKI IZAZOVI U TUMAČENJU PREDSOKRATSKE FILOZOFIJE (str. 5–14)

Jasmina Naumoska

NIETZSCHE I/ILI PREDSOKRATIKA (str. 15–23)

Željko Škuljević

SOFISTIČKA PROTO-ETIKA (str. 25–33)

Milenko A. Perović

PLATON I PARMENID: BLUDNJA I BESPUĆE (str. 35–50)

Nikola Tatalović

PARMENIDOVO PREŠUĆENO BOGOSLUŽJE (str. 51–63)

Stanko Vlaški

PREDSOKRATSKI POJAM VREMENA: MOGUĆE TUMAČENJE  (str. 65–73)

Tonći Kokić

ANAKSIMENOV I DIOGENOV ANIMATIZAM (str. 75–88)

Željko Kaluđerović

/STUDIJE/

O POJMU HRVATSKE FILOZOFIJE (str. 89–104)

Ljudevit Fran Ježić

STJEPAN ZIMMERMAN: TEMELJI (PRIJEKANTOVSKE) FILOZOFIJE (str. 105–117)

Zvonko Miličić

PRISILA PONAVLJANJA S ONU STRANU FREUDA: FORT-DA IZMEĐU LACANA I DERRIDAA (str. 119–135)

Andrea Milanko

KOZMOPOLITIKA KAO PREDUVJET GLOBALNE PRAVEDNOSTI (str. 137–154)

Marin Beroš

PROBLEM TROLEJA I VRIJEDNOST INTUICIJA KAO DOKAZA (str. 155–166)

Linda Maraš Krapić

/RECENZIJE I PRIKAZI/

LINO VELJAK (UR.): GAJO PETROVIĆ, FILOZOF IZ KARLOVCA (str. 167–168)

Luka Matić

PREDRAG FINCI: ESTETSKA TERMINOLOGIJA (str. 168–171)

Marko Kardum

HOTIMIR BURGER: LJUDSKO ODNOŠENJE – STUDIJE O RELACIJSKOJ ANTROPOLOGIJI (str. 171–176)

Ivan Dodlek

MARIN BIONDIĆ: SMRT (str. 167–185)

Damir Đirlić