Filozofska istraživanja 117-118 (1-2/2010)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

PERSPEKTIVE FILOZOFIJE. TEMATSKI BLOK MLADIH UREDNIKA

Uz temu (str. 3-4)
Ivana Zagorac

Razlika Aristotelovih i Akvinčevih metafizičkih počela (str. 5-15)
Difference between Aristotle’s and Thomas Aquinas’ Metaphysical Principles (str. 5-15)
Hrvoje Relja

Heideggerovo povijesno osvještenje Platonovog poimanja istine (str. 17-31)
Heideggers geschichtliche Besinnung über Platons Begriff der Wahrheit (str. 17-31)
Martina Žeželj

Michelangelo i novoplatonizam u renesansnoj umjetnosti – s osvrtom na svod Sikstinske kapele i Mojsija (str. 33-60)
Michelangelo and Neo-Platonism in Renaissance Art – Concerning the Sistine Chapel Ceiling and Moses (str. 33-60)
Marko Tokić

Načelo razlike. Ključ za pravednije demokratsko društvo (str. 61-78)
The Difference Principle. The Key to a Just Democratic Society (str. 61-78)
Marita Brčić

Transfiguracije suvremenosti (str. 79-95)
Transfigurations of Contemporaneity (str. 79-95)
Snježan Hasnaš

Komunikacijski kanali filozofskog i psihološkog savjetovanja (str. 97-121)
Communication Channels of Philosophical and Psychological Counseling (str. 97-121)
Josip Ćirić

Rehabilitacija senzibiliteta. Filozofijska konstrukcija senzibilnog čovjeka (str. 123-140)
Rehabilitation of Sensibility. Philosophical Construction of the Sensible Man (str. 123-140)
Ivana Zagorac

Teorija institucija Arnolda Gehlena: prilog istraživanju bioetičkih institucija (str. 141-159)
Arnold Gehlen’s Theory of Institutions: A Contribution to the Analysis of Bioethics Institutions (str. 141-159)
Iva Rinčić

PROMIŠLJANJA ZNANOSTI

Vicova »Nova znanost« između filozofije i moderne znanosti (str. 161-173)
Vico’s “New Science” between Philosophy and Modern Science (str. 161-173)
Fulvio Šuran

Umiješanost promatrača – jedno od ograničenja znanosti (str. 175-191)
The Observer’s Involvement – One of the Restrictions of Science (str. 175-191)
Neven Ninić, Ivan Kešina

Nova fizika na LHC-u i nova filozofska istraživanja (str. 193-209)
A New Physics at the LHC and New Philosophical Inquiring (str. 193-209)
Tomislav Petković

Samostalnost znanosti o živome (str. 211-229)
Autonomy of the Science of Living Things (str. 211-229)
Tonći Kokić

Esej o znanosti i GMO-u (str. 231-235)
Essay on Science and GMO (str. 231-235)
Valerije Vrček

STUDIJE

Prema kognitivnoznanstvenom shvaćanju iskustva svetoga (str. 237-267)
Towards a Cognitive-Scientific Understanding of the Experience of Sacred (str. 237-267)
Benedikt Perak

Neki od problemskih aspekata ‘Projekta svjetski etos’ (II). Jedan analitičko-filozofski pristup problemu (str. 269-282)
Einige von den problematischen Aspekten des Projekts Weltethos (II). Ein philosophisch–analytischer Zugang zur Problematik (str. 269-282)
Stjepan Radić

Mogućnost kritike potrošačkog društva kao problem filozofije odgoja. Marginalije o Pasoliniju (str. 283-294)
Possibility of Critique of the Consumerist Society as a Problem of Philosophy of Education. Marginalia on Pasolini (str. 283-294)
Luka Bogdanić

Liberalni nacionalizam: argument samopoštovanja (str. 295-310)
Liberal Nationalism: The Argument of Self-Respect (str. 295-310)
Elvio Baccarini

Nacija bez subjek(a)ta. Kakva je poststrukturalistička koncepcija nacije? (str. 311-321)
Nation without Subject(s). What is the Poststructuralist Concept of Nation? (str. 311-321)
Zrinka Božić Blanuša

PREGLEDI I OSVRTI

Zašto je živopisni gradić dobio aureolu svetosti? (str. 323-333)
Why Did the Picturesque Town Receive the Aureole of Holiness? (str. 323-333)
Esad Ćimić

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 335-350)

Hermannus Dalmata / Herman Dalmatin: De indagatione cordis / O preispitivanju srca
Ivana Skuhala Karasman

Franciscus Patricius / Frane Petrić: Discussionum peripateticarum III / Peripatetičke rasprave III
Franjo Zenko

Martin Heidegger: Temeljni problemi fenomenologije
Martina Žeželj

José Ortega y Gasset: Studije o ljubavi
Alen Sućeska

Keith Jenkins: Promišljanje historije
Marica Vernazza

Salvatore Veca: Dizionario minimo
Lino Veljak