Filozofska istraživanja 115 (3/2009)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

FILOZOFIJA SLOBODNOG VREMENA I SPORTA II.

Dvije osnovne značajke sporta (str. 437-441)
Two Basic Characteristics of Sport
Kiril Temkov

Slobodno vrijeme i rekreativni šport (str. 443-448)
Leisure Time and Recreational Sports
Heda Festini

Tjelesno vježbanje u suvremenim uvjetima života (str. 449-460)
Physical Activity in Contemporary Living Conditions
Boran Berčić, Veno Đonlić

Lov – sport ili destrukcija? Tragom misli Joséa Ortege y Gasseta (str. 461-475)
Hunting – Sport or Destruction? Following the Thought of José Ortega y Gasset
Tomislav Krznar

Olimpizam s kineskim karakteristikama: interkulturni problem (str. 477-484)
Olympism with Chinese Characteristics: an Intercultural Problem
Helena Motoh

Filozofijske dimenzije kineske gimnastike. Tjelovježba kao stvaralačko oponašanje (str. 485-503)
Philosophical Dimensions of Chinese Gymnastics. Gymnastics as a Creative Imitation
Ivana Buljan

STUDIJE

Utopija i njezini doprinosi suvremenim razmatranjima roda (str. 505-524)
Utopia and Its Contributions to the Contemporary Studies of Gender
Ana Maskalan

Znak, značenje i vlastito ime: kontroverzna mjesta u Derridaovom diskurzu (str. 525-541)
Sign, Meaning, and Proper Name: Controversial Places in Derrida’s Discourse
Kristina Peternai Andrić

Koliko nam fašizma preostaje nakon Auschwitza? Uz (auto)imunizacijsku paradigmu Roberta Esposita (str. 543-565)
How Much Fascism Has Remained after Auschwitz? With the (Auto)immunizational Paradigm of Roberto Esposito
Marijan Krivak

Istina u umjetnosti. Refleksije o spoznajnim aspektima vizualne umjetnosti (str. 567-586)
Truth in the Art. Reflections on Cognitive Aspects of Visual Art
Katarina Rukavina

Poetika i vjerojatno (str. 587-601)
Poetics and the Probable
Vani Roščić

Bioetički osvrt na filozofiju Nikolaja A. Berdjajeva. Promišljanje degradacije duhovnosti i bîti tehnike u prijelomu epoha (str. 603-614)
A Bioethical Review of Nikolay A. Berdyayev’s Philosophy. Rethinking the Degradation of Spirituality and the Essence of Technology at the Turn of the Epochs
Marija Selak

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 615-635)

Lino Veljak (ur.): Gajo Petrović – čovjek i filozof
Vinko Grgurev

Nadežda Čačinovič: Zašto čitati filozofe – u pedeset kratkih poglavlja
Marijan Krivak

Tonči Matulić: Metamorfoze kulture
Mile Marinčić

Miguel Abensour: Demokracija protiv države
Zdravko Perić

Steven Pinker: Prazna ploča
Suzana Marjanić

Michael Ruse, Joseph Travis (ur.): Evolution
Tonći Kokić

Filozofska istraživanja