Filozofska istraživanja 108 (4/2007)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

GRČKA FILOZOFIJA

Uz temu: Grčka filozofija (str. 747-749)
Igor Mikecin

Mjera – od matematike do etike (str. 751-764)
Measure – from Mathematics to Ethics
Luka Boršić

Aristotelov nauk o aktu (str. 765-776)
Aristotle’s Doctrine on Act
Borislav Dadić

Aristotelovo počelo neproturječnosti u Metafizici Γ. 3 (str. 777-789)
Aristotle’s Principle of Non-contradiction in Metaphysics Γ. 3
Ivan Stublić

Ljudsko dobro u Nikomahovoj etici I (str. 791-807)
Human Good in the Nicomachean Ethics I
Maja Hudoletnjak Grgić

Aristotelova εὐδαιμονία (str. 809-821)
Aristoteles’ εὐδαιμονία
Željko Senković

Pironizam i relativizam (str. 823-841)
Pyrrhonism and Relativism
Filip Grgić

Istinitost Epikurovih opažaja (str. 843-853)
The Truthfulness of Epicurus’ Perceptions
Ana Gavran Miloš

Plotinovo shvaćanje noetičke tvari na tragu Aristotelove usiologike (str. 855-866)
Plotinus’ Concept of Noetic Matter on the Background of Aristotle’s usiology
Marko Tokić

Granice filozofijske spoznaje u Plotinovu i Pletonovu platonizmu (str. 867-884)
Limits of Philosophical Knowledge in the Platonism of Plotinus and Plethon
Franci Zore

Platonova ποίησις (str. 885-911)
Platons ποίησις
Igor Mikecin

Bilješke o autori(ca)ma (str. 913-914)
Redakcija

STUDIJE

“Fenomenologija duha” kao ključ za razumijevanje Hegelove filozofije (str. 915-944)
“Phänomenologie des Geistes” als Schlüssel zum Verständnis der Hegel’schen Philosophie
Zvonko Šundov

Psyhe i duša u misli Edith Stein (str. 945-958)
Psyche und Seele im Denken Edith Steins
Iris Tićac

PREGLEDI I OSVRTI

Obilježavanje 50. obljetnice Hrvatskog filozofskog društva (str. 959-969)
The Croatian Philosophical Society Celebrating its 50th Anniversary
Ivan Jelović, Anita Lunić, Damir Markov, Željka Metesi, Hrvoje Jurić

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 971-998)

Milan Polić: Činjenice i vrijednosti
Željko Senković

Ivan Cifrić: Bioetička ekumena. Odgovornost za život susvijeta
Mile Marinčić

Jasenka Kodrnja (ur.): Rodno/spolno obilježavanje prostora i vremena u Hrvatskoj
Ankica Čakardić

Elvio Baccarini: Moralna spoznaja
Mojca Rapo

Peter Kuzmič: Vrijeme i vječnost. Etika, politika, religija
Vladimir Jelkić

Slobodan Sadžakov: Novozavetni moral
Marko Tokić

Giorgio Agamben: Homo sacer. Suverena moć i goli život
Marijan Krivak

Vandana Shiva: Biopiratstvo. Krađa prirode i znanja
Dejan Donev

Patrick Pharo: Sociologija morala.Smisao i vrijednosti između prirode i kulture
Nenad Polgar

Fred C. Boogerd, Frank J. Bruggeman, Jan-Hendrik S. Hofmeyr i Hans V. Westerhoff (ur.): Systems Biology. Philosophical Foundations
Tonći Kokić

FILOZOFSKI ŽIVOT (str. 999-1036)
Iris Vidmar, Marita Brčić, Snježan Hasnaš, Bruno Ćurko, Sead Alić, Dražen Zetić, Tomislav Krznar, Predrag Režan, Ruža Kovačević, Ivana Skuhala Karasman

BIBLIOGRAFIJA 2007. (str. 1037-1048)

Filozofska istraživanja