Filozofska istraživanja 105 (1/2007)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

FILOZOFIJA I PSIHA

Filozofija i psiha (str. 3-4)
Željka Matijašević

Rad teksta, rad tugovanja. Derrida i psihoanaliza (str. 5-20)
The Work of Text, the Work of Mourning. Derrida and Psychoanalysis
Luka Bekavac

Psihoanaliza – između filozofije i pozitivizma psihologizacije (str. 21-26)
Psychoanalysis – Between Philosophy and Positivism of Psychologization
Snježan Hasnaš

Freudova distorzija tradicionalnog objektnog odnosa (str. 27-35)
Freuds Distorsion der traditionellen Objektbeziehung
Martina Žeželj

Traganja za spoznajom duše. Doprinos filozofskoj misli Pavla Vuk-Pavlovića (str. 37-45)
Searching for an Insight into the Soul. A Contribution to the Philosophical Thought of Pavao Vuk-Pavlović
Ivana Zagorac

Psihoanaliza i New Age (str. 47-56)
Psychoanalysis and New Age
Željka Matijašević

Antropološko-etička perspektiva u Freudovoj psihoanalizi (str. 57-68)
Anthropological-Ethical Perspective in Freud’s Psychoanalysis
Željko Senković

Problem duše i psihičkoga u Carnapovim ranim spisima (str. 69-82)
The Problem of the Soul and the Mental in Carnap’s Early Writings
Joško Žanić

Feministička epistemologija objašnjena djevojčici. Ženski spoznajni subjekt u epistolarnom romanu Jagode Truhelke “U carstvu duše. Listovi svojoj učenici” (Osijek, 1910.) (str. 83-94)
Feminist Epistemology Explained to a Girl. Woman’s Subject of Knowing in Epistolary Novel of Jagoda Truhelka “In the Empire of a Soul. Letters to My Pupil” (Osijek, 1910)
Slavica Jakobović Fribec

STUDIJE

Hölderlinovo shvaćanje povijesti II. (str. 95-111)
Hölderlins Geschichtsauffassung II.
Igor Mikecin

Ontološki uvjeti nastanka pravnog pozitivizma (str. 113-125)
Ontologische Voraussetzungen zur Entstehung des Rechtspositivismus
Rok Svetlič

Fantazma subjektiviteta u interakcijskom ključu. Primjer kompjutorskog ekrana (str. 127-142)
Phantasm of Subjectivity in the Key of Interactivity. The Case of Computer Screen
Hajrudin Hromadžić

Kritičko-analitički pristup razumijevanju Gadamerovog pojma umjetnosti. Umjetnost kao igra, simbol i svetkovina (str. 143-161)
Critical-analytical Approach to Gadamer’s Notion of Art. Art as Game, Symbol and Festival
Dafne Vidanec

S one strane paradigme objašnjenja u suvremenoj medicini. Alternativna i/ili komplementarna medicina kao moguća ishodišta medicinskog »epistemološkog reza« (str. 163-169)
Beyond the Paradigm of Explanation In Contemporary Medicine. Alternative and/or complementary medicine as possible source of a medical »epistemological cut«
Karel Turza

PREGLEDI I OSVRTI

Etnologija, etnografija i postpolitičko svjedočenje (str. 171-178)
Ethnology, Ethnography and Post-Political Witnessing
Borislav Mikulić

Julije Makanec – razumijevanje filozofije države i politike u radovima do 1941. godine (str. 179-194) Julije Makanec – Understanding of the Philosophy of State and Politics in Works Until 1941
Enis Zebić

U traganju za iskazom neiskazivoga (str. 195-204)
In Search for Saying that Which Can Not be Said
Vedrana Martinović

Mogu li se Schelling i Hegel tumačiti u ključu Lacana? (str. 205-211)
Kann man Schelling und Hegel im Lacan’schen Schlüssel interpretieren?
Zvonko Šundov

PORTRET

Filozofija umjetnosti u mišljenju Anande Kentisha Coomaraswamyja (str. 213-234)
Philosophy of Art in the Thinking of Ananda Kentish Coomaraswamy
Lejla Mušić

IN MEMORIAM

Željko Mardešić (1933.–2006.). Čovjek koji je imao spokojnu savjest i nemirnu svijest (str. 235-239) Esad Ćimić

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 241-256)

Neil Carter: Strategije zaštite okoliša
Dijana Đuran

Bill McKibben: Dosta
Tomislav Krznar

Paul Ricoeur: O tumačenju
Martina Žeželj

Karl Jaspers: Pitanje krivnje
Gordana Bosanac

Pier Aldo Rovatti: La filosofia può curare?
Lino Veljak

Peter Sloterdijk: Zorn und Zeit
Srećko Horvat

Filozofska istraživanja