Filozofska istraživanja 104 (4/2006)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

FILOZOFIJA, POLITIKA I PRAVO

Izvori liberalnog mišljenja u filozofiji Immanuela Kanta (str. 783-797)
The Sources of Liberal Thought in Immanuel Kant’s Philosophy
Marita Brčić

Povijesno mišljenje u Hegelovoj “Filozofiji prava” (str. 800-822)
Das geschichtliche Denken in Hegels “Philosophie des Rechts”
Zvonko Šundov

Ideja svjetovnosti i kritika Moderne: Arendt vs. Heidegger (str. 823-834)
Die Idee der Weltlichkeit und die Kritik der Moderne: Arendt vs. Heidegger
Željko Senković

Životne šanse i sloboda u djelu Ralfa Dahrendorfa (str. 835-848)
Lebenschancen und Freiheit im Werk von Ralf Dahrendorf
Ana Pažanin

Globalna neo-liberalna demokracija u »minimalnoj« državi. »Stegnuće politike« (str. 849-860)
Global Neo-liberal Democracy in the “Minimal” State. “Reduction of Politics”
Ankica Čakardić

»Pravda« – korektiv narušenog modusa egzistiranja (str. 861-877)
“Justice” – Corrective of Violated Mode of Existence
Željko Kaluđerović

DESET ZAPOVIJEDI DANAS

Globalna etika na temelju tradicija židovstva, kršćanstva ter islama (str. 879-890)
Global Ethics on the Tradition of Judaism, Christianity and Islam
Krunoslav Pranjić

Riječima ponovno uspostaviti smisao. Povodom knjige A. Chouraquija “Deset zapovijedi danas”
Rétablir le sens des mots. À propos d’un livre de André Chouraqui “Les dix Commandements aujoud’hui”
Jadranka Brnčić

Prilozi uz temat “Deset zapovijedi danas” (str. 905-906)

STUDIJE

Metafizičko-antropološki principi čovjekova stvaralaštva (str. 907-921)
Metaphysical-Anthropological Principles of Human Creativity
Borislav Dadić

Hölderlinovo shvaćanje povijesti (I.) (str. 924-940)
Hölderlins Geschichtsauffassung (I)
Igor Mikecin

Tijelo-habitus-hexis. Pierre Bourdieu i mogućnost intervencije u strukturu polja (str. 941-951)
Le corps – habitus – hexis. Pierre Bourdieu et la possibilité d’intervention a la structure de champ
Marina Protrka

PORTRETI

Od kritike religije do dijaloga: Filozofija Branka Bošnjaka – povodom 10. obljetnice smrti (str. 953-959)
From Criticism of Religion to Dialogue: The Philosophy of Branko Bošnjak – Marking the 10th Anniversary of his Death
Mislav Kukoč

PREGLEDI I OSVRTI

Natjecanje iz filozofije od 2000. do 2005. godine (str. 961-973)
Competition in Philosophy from 2000 to 2005
Luciano Lukšić

Intertekstualnost i interdiskurzivnost. Komparativizam između filologije i etičke teorije subjekta (str. 975-984)
Intertextuality and Interdiscursivity. Comparativism between Philology and the Ethical Theory of Subject
Borislav Mikulić

Teološke perspektive za XXI. stoljeće (str. 985-996)
Theological Perspectives for the 21st Century
Veronika Nela Gašpar

DIJALOZI

Filozofska kritika kritike jedne kritičke analize eugeničkog nasljeđa u biotehnološkome dobu (str. 997-1017)
Philosophical Critique of the Critique of a Critical Analysis of Eugenic Heritage in Biotechnological Age
Tonči Matulić

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 1019-1039)

Arnold Gehlen: Duša u tehničkom dobu
Ivana Greguric

Hannah Arendt: O zlu
Željko Senković

Alain Badiou: Sveti Pavao
Marijan Krivak

Slavoj Žižek: Škakljivi subjekt
Snježan Hasnaš

Günther Pöltner: Grundkurs Medizin-Ethik
Leon Parabić

Claus Offe: Tocqueville, Weber i Adorno u Americi
Petra Jurlina

Susan Haack: Filozofija logikā
Joško Žanić

Ksenija Premur: Lao Ce
Jadran Zalokar

FILOZOFSKI ŽIVOT (str. 1041-1065)

Igor Bezinović, Goran Pavlić, Vanja Brkljač, Ivana Greguric, Bruno Ćurko, Gordana Pelčić, Natalija Fabić, Iva Mihalić, Snježan Hasnaš, Ruža Kovačević, Ivan Tomljenović, Marko Tokić, Goran Grgec

BIBLIOGRAFIJA 2006. (str. 1067-1078)

Filozofska istraživanja