Filozofska istraživanja 103 (3/2006)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

TEORIJA RELATIVNOSTI I FILOZOFIJA

Povodom 100. obljetnice Einsteinove
Specijalne teorije relativnosti

Uz temu (str. 503-505)
Tomislav Petković

Einsteinova Specijalna teorija relativnosti i aktualni prijepori u filozofiji (str. 507-514)
Einsteins Spezielle Relativitätstheorie und aktuelle Streitfragen in der Philosophie
Lino Veljak

Bergsonovo poimanje Einsteinove teorije relativnosti (str. 515-529)
Bergson’s Concept of Einstein’s Theory of Relativity
Ivan Tadić

Teologija: teološka analiza Einsteinova pojma Boga s implikacijama za njegovu sliku svijeta (str. 531-557)
Theology: Einstein’s Concept of God with the Theological Implications on the Einstein’s Physical View of the World
Tonči Matulić

Od metafizike do fizike svjetla (str. 559-570)
From the Metaphysics towards the Physics of Light
Mladen Živković, Berislav Živković

Teorija relativnosti u gimnazijskoj nastavi filozofije i fizike (str. 571-584)
The Theory of Relativity in High School Philosophy and Physics
Boris Kalin

Juraj Politeo i Albin Nađ, prethodnici Einsteina?! (str. 585-593)
Juraj Politeo and Albin Nađ, Precursors of Einstein?!
Heda Festini

Hrvatske žene sljedbenice Einsteinove teorije relativnosti do 1950. godine (str. 595-605)
Croatian Women Followers of Einstein’s Theory of Relativity in the Period until 1950
Ankica Valenta

Hrvatski sljedbenici teorije relativnosti u Einsteinovo vrijeme (str. 607-615)
Kroatische Anhänger der Relativitätstheorie zu Einsteins Zeiten
Branko Hanžek

Boškovićev dalekozor s vodom i Lopašićevo objašnjenje (str. 617-621)
Bošković’s Water-filled Telescope and Lopašić’s Explanation
Višnja Henč-Bartolić

Blanušine transformacije za toplinu i temperaturu u relativističkoj termodinamici i njegovo dopisivanje s W. Paulijem 1948. godine (str. 623-642)
D. Blanuša’s Formulae for Transforming Heat and Temperature in Relativistic Thermodynamics and his Correspondence with W. Pauli in 1948
Tomislav Petković

Nikola Šop, Primož Trubar i Michel de Montaigne, putnici kroz vrijeme (str. 643-652)
Nikola Šop, Primož Trubar und Michel de Montaigne: Zeitreisende
Francka Premk

Šopov sat: mjerni instrument vremenitosti i bezvremenosti (str. 653-660)
Šop’s Clock: the Measuring Instrument of Temporality and Timelessness
Rosalba Asìno

Relativnost vremena i prostora u hrvatskoga pjesnika Nikole Šopa i slovenskog pjesnika Gregora Strniše (str. 661-672)
The Relativity of Time and Space in the Croatian Poet Nikola Šop and the Slovenian Poet Gregor Strniša
Fedora Ferluga-Petronio

Bilješke o autori(ca)ma (str. 673-675)
Uredništvo

STUDIJE

Pokušaj utemeljenja ontološke etike (str. 677-699)
Begründungsversuch einer ontologischen Ethik
Ante Pažanin

Platonova “Država” u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Ideja, stvarnost i cenzura (str. 701-729)
Plato’s “Republic” in the Independent State of Croatia (1941–1945). Ideas, Reality and Censorship
Višeslav Aralica

Jedan sustav obilježene prirodne dedukcije za Kangerovu teoriju prava (str. 731-755)
A Labelled Deduction System for Kanger’s Theory of Rights
Berislav Žarnić

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 757-778)

Ljiljana Zergollern-Čupak: Bioetika i medicina
Iva Rinčić Lerga

Mladen Labus: Filozofija moderne umjetnosti
Nikola Skledar

Borislav Mikulić: Kroatorij Europe
Zvonko Šundov

Luciano Lukšić: Hrvatska politička pedagogija
Marijan Krivak

Maja Žitinski: Poslovna etika
Ljubomir Radovančević

Ksenija Premur: Komparativna filozofija
Jadran Zalokar

Adel Th. Khoury (ur.): Leksikon temeljnih religijskih pojmova
Esad Ćimić

Pavle Milenković i Dušan Marinković (ur.): Mišel Fuko 1926 – 1984 – 2004. Hrestomatija
Duška Dobrosavljev

Filozofska istraživanja