Dani Frane Petrića

Međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija Dani Frane Petrića pokrenuta je 1992. godine u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva i Grada Cresa. Tijekom svoga kontinuiranog održavanja, Dani Frane Petrića postali su nezaobilazno odredište znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva te danas predstavljaju jedinstven događaj koji obuhvaća tri sastavnice:

– međunarodni simpozij o Frani Petriću;
– međunarodni simpozij o izbornoj, interdisciplinarnoj temi;
– kulturno-umjetnički program.

Petrićevo djelo kao tema međunarodnog simpozija redovito je na programu Dana Frane Petrića od 1994., prvotno pod naslovom »Platon – platonizam – Petrić«, zatim »Petrić – platonizam – aristotelizam«, »Petrić i renesansne filozofske tradicije«, a od 2011. pod naslovom »Od Petrića do Boškovića«.

Tema drugog međunarodnog simpozija u sastavu Dana Frane Petrića usmjerena je na aktualnu problematiku i odlikuje se interdisciplinarnim pristupom. Od 1994. godine, kad je uvedena razdioba na dva simpozija, izborne su teme bile ove: »Filozofija prirode«, »Ekologija«, »Lijepo u prirodi i umjetnosti«, »Izazovi bioetike«, »Teorija kaosa«, »Filozofija vremena«, »Bioetika i znanost u novoj epohi«, »Filozofija i tehnika«, »Demokracija i etika«, »Filozofija i odgoj u suvremenom društvu«, »Teorija relativnosti i filozofija«, »Filozofija, znanost, religija«, »Čovjek i kultura«, »Filozofija i globalizacija«, »Filozofija i mediji«, »Pitanja identiteta« i »Filozofska gibanja na jugoistoku Europe«. U 2012. godini tema simpozija je »Ideja sveučilišta«.