29. Dani Frane Petrića / 29th Days of Frane Petrić

Dvadeset i deveta po redu međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija Dani Frane Petrića održat će se od 26. rujna do 2. listopada 2021. u Cresu (Hrvatska), u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva i u suradnji s ustanovama Grada Cresa. Suorganizatori skupa su Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku i Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Pokrovitelji manifestacije su predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te Primorsko-goranska županija.

29. Dani Frane Petrićaobuhvaćaju: međunarodni interdisciplinarni simpozij Istok – Zapad: komparativna filozofija i svjetska situacija (26. – 29. rujna), međunarodni simpozij Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu(29. rujna – 2. listopada) te popratna događanja (okrugli stol, predstavljanja recentnih izdanja te dva javna predavanja za građane Cresa i sudionike skupa).

Na skupu će sudjelovati više od stotinu znanstvenika iz osamnaest zemalja (Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Češka, Estonija, Island, Italija, Kanada, Kina, Kosovo, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ujedinjeno Kraljevstvo).

Ovdje se nalazi program skupa, a ovdje možete preuzeti cjelokupnu publikaciju skupa.


The twenty-ninth international scientific and cultural conference Days of Frane Petrić will be held from September 26 to October 2, 2021 in Cres (Croatia), organized by the Croatian Philosophical Society, in cooperation with the institutions of the Town of Cres. The co-organizers of the Conference are the Croatian Center of Excellence for Integrative Bioethics and the Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb. The patrons of the Conference are the President of the Republic of Croatia, Zoran Milanović, the Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia, and Primorje-Gorski Kotar County.

29th Days of Frane Petrić include: the international interdisciplinary symposium East – West: Comparative Philosophy and World Situation (September 26–29), international symposium Croatian Philosophy and Culture in Interaction and Context (September 29 – October 2), and accompanying events (round table, presentations of recent publications, and two public lectures for the citizens of Cres and Conference participants).

The conference will be attended by more than a hundred scientists from eighteen countries (Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, Canada, China, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Iceland, Italy, Kosovo, North Macedonia, Poland, Serbia, Slovakia, Slovenia, United Kingdom).

Here you can find the programme of the Conference, while here you can download the entire publication of the Conference.