22. Lošinjski dani bioetike / 22nd Lošinj Days of Bioethics

Dvadeset i druga po redu međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija Lošinjski dani bioetike održava se od 12. do 15. svibnja 2024. u Malom Lošinju (Hrvatska), u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i Grada Malog Lošinja. Suorganizatori 22. Lošinjskih dana bioetike su Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku i Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a Studentsku bioetičku radionicu, kao sastavni dio Lošinjskih dana bioetike, suorganiziraju Udruženje studenata filozofije i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pokrovitelj je manifestacije Primorsko-goranska županija, a medijski je pokrovitelj Universitas portal Sveučilišta u Zagrebu.

22. Lošinjski dani bioetike obuhvaćaju: međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha (13.–14. svibnja), Studentsku bioetičku radionicu Egzistencija, nesigurnost i nasilje (12.–15. svibnja) i okrugli stol Budućnost turizma: održivi turizam i znanstveni turizam (15. svibnja). Također će biti upriličeno tradicionalno predstavljanje recentnih bioetičkih izdanja (13. svibnja), kao i glazbena slušaonica u organizaciji studenata (14. svibnja), a tijekom skupa (12.–15. svibnja) u hotelu Aurora bit će postavljena izložba pejzažnih astrofotografija Branka Nađa pod naslovom Hrvatska pod zvijezdama.

Na 22. Lošinjskim danima bioetike sudjelovat će stotinjak znanstvenika i studenata iz Hrvatske, Belgije, Bosne i Hercegovine, Kanade, Slovenije i Srbije.

Ovdje se nalazi program skupa, a ovdje možete preuzeti cjelokupnu publikaciju skupa.


Twenty-second international scientific and cultural conference Lošinj Days of Bioethics is being held from May 12 to May 15, 2024 in Mali Lošinj (Croatia), organized by the Croatian Philosophical Society, Croatian Bioethics Society, and Town of Mali Lošinj. The co-organizers of the Conference are the Croatian Centre of Excellence for Integrative Bioethics and the Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb, while the Student Bioethics Workshop, as a constituent part of the Conference, is co-organized by the Students of Philosophy Association and the Department of Philosophy of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. The patron of the Conference is Primorje-Gorski Kotar County and media sponsor is Universitas Portal (University of Zagreb).

The 22nd Lošinj Days of Bioethics comprise: International Symposium Integrative Bioethics and New Epoch (May 13–14), Student Bioethics Workshop Existence, Insecurity, and Violence (May 12–15), and Round Table Future of Tourism: Sustainable Tourism and Scientific Tourism (May 15). There will also be a traditional presentation of recent bioethical publications (May 13) and musical evening organized by the students (May 14), as well as landscape astrophotography exhibition Croatia under the Stars by Branko Nađ (Aurora Hotel, May 12–15).

The conference will be attended by more than 100 scientists and students from Croatia, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Canada, Serbia, and Slovenia.

Here you can find the programme of the Conference, while here you can download the entire publication of the Conference.