20. Lošinjski dani bioetike / 20th Lošinj Days of Bioethics

Jubilarna, dvadeseta po redu međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija Lošinjski dani bioetike održava se od 15. do 18. svibnja 2022. u Malom Lošinju (Hrvatska), u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i Grada Malog Lošinja. Suorganizatori 20. Lošinjskih dana bioetike su Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku i Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a Studentsku bioetičku radionicu, kao sastavni dio Lošinjskih dana bioetike, suorganiziraju Udruženje studenata filozofije i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pokrovitelj je manifestacije Primorsko-goranska županija.

20. Lošinjski dani bioetike obuhvaćaju: međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha (16.–17. svibnja), okrugli stol Hrvatska i GMO: od creskog Apela do saborske Deklaracije. U povodu donošenja Deklaracije o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO (16. svibnja) i Studentsku bioetičku radionicu Sloboda i zdravlje (15.–18. svibnja), a organiziranja su i sljedeća popratna događanja: predstavljanje recentnih bioetičkih izdanja (16. svibnja), plesna radionica Ples sjena, koju vodi Darija Rupčić Kelam (17. svibnja) te koncert braće Teofilović (17. svibnja).

Na 20. Lošinjskim danima bioetike sudjelovat će više od 130 znanstvenika i studenata iz devet zemalja (Bosna i Hercegovina, Grčka, Hrvatska, Kanada, Mađarska, Njemačka, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Srbija).

Ovdje se nalazi program skupa, a ovdje možete preuzeti cjelokupnu publikaciju skupa.


The jubilee twentieth international scientific and cultural conference Lošinj Days of Bioethics is being held from May 15 to May 18, 2022 in Mali Lošinj (Croatia), organized by the Croatian Philosophical Society, Croatian Bioethics Society and Town of Mali Lošinj. The co-organizers of the Conference are the Croatian Center of Excellence for Integrative Bioethics and the Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb. The patron of the Conference is Primorje-Gorski Kotar County.

20th Lošinj Days of Bioethics comprise: International Symposium Integrative Bioethics and New Epoch (May 16–17), Student Bioethics Workshop Freedom and Health (May 15–18), and Round Table Croatia and GMO: From the Cres Appeal to the Croatian Parliament Declaration. On the Occasion of the Adoption of the Declaration on the Alps-Adria-Danube Region Free of GMO (May 16), as well as the following accompanying events: presentation of recent bioethical publications (May 16), dance workshop Shadow Dance by Darija Rupčić Kelam (May 17), and concert by Brothers Teofilović (May 17).

The conference will be attended by more than 130 scientists and students from nine countries (Bosnia and Herzegovina, Canada, Croatia, Germany, Greece, Hungary, North Macedonia, Serbia, Slovenia).

Here you can find the programme of the Conference, while here you can download the entire publication of the Conference.