11. međunarodna konferencija o etičkoj edukaciji „Etička edukacija, interdisciplinarnost i pluriperspektivizam“

U Zagrebu će se, na Filozofskom fakultetu (Ivana Lučića 3), od četvrtka, 15. lipnja, do subote, 17. lipnja 2023., održavati 11. međunarodna konferencija o etičkoj edukaciji pod naslovom „Etička edukacija, interdisciplinarnost i pluriperspektivizam“, na kojoj će sudjelovati osamdesetak znanstvenika, iz svih područja znanosti, iz 28 zemalja sa šest kontinenata (Europa, Afrika, Azija, Sjeverna i Južna Amerika te Australija).

Glavni je organizator ove konferencije Međunarodno udruženje za etičku edukaciju (International Association for Education in Ethics, IAEE), a suorganizatori su: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Hrvatsko bioetičko društvo i Hrvatsko filozofsko društvo.

Program konferencije i konferencijska publikacija mogu se pronaći na sljedećoj web-adresi:

http://www.bioetika.hr/iaee2023-conference-programme/

Prema pravilima konferencija koje organizira IAEE, a i zbog konkretnih troškova organizacije, za sudjelovanje na ovom skupu plaća se kotizacija. Oni koji žele sudjelovati na skupu bez izlaganja, odnosno pratiti izlaganja, također trebaju platiti kotizaciju, i to u iznosu od 60,00 EUR, o čemu se mogu informirati tijekom konferencije, na info-pultu u auli Filozofskog fakulteta. Ta kotizacija uključuje piće dobrodošlice (u četvrtak), ručak (u petak) te kavu u pauzama (u petak i subotu).

Konferencija počinje u četvrtak, 15. lipnja, u 15.00 sati (svečano otvaranje u dvorani D-7), a završava u subotu u 12.00 sati.

Za više informacija možete se obratiti supredsjedatelju Organizacijskog odbora, Hrvoju Juriću, putem e-mail adrese: hjuric@ffzg.unizg.hr.